Termin sporządzenia sprawozdań finansowych oficjalnie przesunięty!

Na ten moment w wielkich nerwach czekało wiele organizacji pozarządowych. 31. marca 2020 r. Sejm uchwalił tzw. Tarczę Antykryzysową dla NGO, a w późnych godzinach wieczornych Prezydent ją podpisał. W ramach „Tarczy” obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych przez organizacje, który pierwotnie mijał 31. marca, został przesunięty o 3 miesiące. Dotyczy to podmiotów, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym.

(więcej…)

„Tydzień ze Stowarzyszeniem Feniks: Jak ochronić podopiecznych przed COVID-19”

Od dziś podczas organizowanego w Stowarzyszeniu Feniks wydarzeniu animacyjnemu „Tydzień ze Stowarzyszeniem Feniks: Jak ochronić podopiecznych przed COVID-19”, będzie można zapoznać się z działaniami Stowarzyszenia w czasie pandemii koronawirusa. W tym trudnym czasie osoby bezdomne potrzebują szeregu działań, mających na celu ochronę ich przez zakażeniem się wirusem, m.in. instruktaży z zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny, zagrożeń wynikających ze spędzania czasu w grupach, a także konieczność wyposażenia w odpowiednie środki ochrony osobistej, itd.

(więcej…)

„Tydzień z Politesem – wolontariat w czasach COVID-19”

Już dziś rozpoczyna się Wydarzenie animacyjne „Tydzień z Politesem – wolontariat w czasach COVID-19”. W tym trudnym czasie osoby starsze, samotne i niepełnosprawne potrzebują szczególnego wsparcia w drobnych, ale ważnych sprawach – w zrobieniu codziennych zakupów, wykupieniu recept w aptece, wyprowadzeniu psa. Pomaga w tym grupa niezastąpionych wolontariuszy skupionych wokół Stowarzyszenia Polites, którzy w tym szczególnym czasie okazują dużo serca, ale też sami potrzebują wsparcia m.in. w zakresie koordynacji ich działań, zdalnych szkoleń dot. bezpieczeństwa i higieny w czasach pandemii, zabezpieczenia w środki ochrony osobistej, itd.

(więcej…)

UWAGA! Zmiany w Regulaminie Mikrodotacji FIO!

W odpowiedzi na pytania z Państwa strony, przyśpieszamy możliwość realizacji mikrodotacji od 01.05.2020, co powoduje, iż mikrodotacje będą jednymi z pierwszych środków faktycznie uruchomionych, które można także wykorzystać zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności w dobie koronawirusa w tym np. szycie maseczek dla lokalnych sklepików, nauczycieli, pracowników poczty itp. Oczywiście projekty dedykowane rozwojowi młodych organizacji jak i inne działania z zakresu pożytku publicznego nadal można składać. Termin składania wniosków nie uległ zmianie, można je do nas przesyłać do 15.04.2020r. do godz. 15.30r. na wskazane w Regulaminie adresy mailowe. Powodzenia!

(więcej…)