Cykl warsztatów w goleniowskim ZAZ-ie zakończony

Zakończyliśmy właśnie cykl spotkań edukacyjnych, związanych z rehabilitacją, które odbyły się w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie.  Pracując w grupach warsztatowych uczestnicy sami wskazywali  co według nich  jest elementem rehabilitacji, co ich odpręża, co powoduje, że ich samopoczucie staje się lepsze. Czasami pojawiły się elementy zaskoczenia:  jak to?  przygotowanie pysznej owocowej sałatki to też jest rehabilitacja?  Odpowiedź brzmi: tak, jak najbardziej. Bo rehabilitacja to nie tylko gabinet masażu, lekarz czy rehabilitant. To też spacer z psem, basen,   taniec, posłuchanie muzyki, pójście na plażę, czy aromaty kwiatów.

(więcej…)

Znamy skład Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

4 lipca 2019 r. Komisja, działająca na podstawie Zarządzenia nr 67/19 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia składu i zasad działania Komisji ds. zliczenia i weryfikacji głosów oddanych w głosowaniu na kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję przypadającą w latach 2019 – 2022.

(więcej…)

Stowarzyszenie Osób z Chorobami Neurologicznymi „TULIPAN” ze „Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019”

5 czerwca 2019 roku podczas III Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej ogłoszono wyniku Konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019”. Wśród podmiotów certyfikowanych, w ramach kategorii „Debiut roku”, znalazło się Stowarzyszenie Osób z Chorobami Neurologicznymi „Tulipan” z Goleniowa.

(więcej…)

Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego o współpracy NGO z bibliotekami

4 czerwca w Szczecinie odbyło się IV Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego organizowane przez Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, którego tematem była „Organizacja pozarządowa przy bibliotece i pożytki z tego płynące”. Intencją organizatorów było ukazanie możliwości współpracy bibliotek z NGOsami, która wypełniania luki instytucjonalne, a co więcej – pozwala na realizację własnych pomysłów, rozwój współpracy i uzyskanie wsparcia w pozyskiwaniu funduszy.

(więcej…)

UWAGA – Nabór uzupełniający Mikrodotacji dla Grup nieformalnych bez patrona!

Informujemy, że od dnia 23.05.2019 do 07.06.2019 do godz. 15:30 trwa nabór uzupełniający w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3” dla: Grupy nieformalnej bez Patrona zgodnie z definicją z Regulaminu (pkt 3.2 a) jak i Grupy samopomocowe nieposiadające osobowości prawnej, godnie z definicją w Regulaminie (pkt. 3.3).

(więcej…)

O reintegracji. Spotkanie ROPS i OWES

W piątek 17 maja odbyło się w siedzibie Barki spotkanie przedstawicieli ROPS i OWES z całej Polski dotyczące reintegracji. Temat dotyczył standardów zatrudnienia specjalistów ds. reintegracji zatrudnionych w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie Wielkopolski.

(więcej…)

Razem z PSONI Police świętowaliśmy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniu 17.05.2019 r. odbył się Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.  Pretekstem do zorganizowania Wydarzenia Animacyjnego było XX-lecie działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach. Wśród współorganizatorów znaleźli się również: Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach, SZOWES-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES oraz  Aktywa Plus Emilia Kowalska.

(więcej…)

Relacja i zdjęcia z wizyty studyjnej w Łodzi

Kulturalne smaki Łodzi- czyli śladami sukcesów przedsiębiorczości społecznej – pod takim tytułem przebiegała kolejna wizyta studyjna zorganizowana w dniach 9-10 maja przez nasz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie. Nasi Beneficjenci – przedstawiciele spółdzielni socjalnych, fundacji i stowarzyszeń z regionu zachodniopomorskiego – mieli okazję zapoznać się z dorobkiem przedsiębiorstw społecznych z regionu łódzkiego. 

(więcej…)

Wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r.

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. 

(więcej…)