Ważna informacja dla Przedsiębiorstw Społecznych oraz innych organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorstwa społeczne i inne organizacje prowadzące działalność gospodarczą), którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy:

  • – odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • – zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r.,  i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

(więcej…)

Nabór do Programu Społecznik zawieszony do odwołania!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w trosce o zdrowie mieszkańców, decyzją Marszałka WZ Olgierda Geblewicza, zawieszono bezterminowo II nabór wniosków w ramach Programu Społecznik. Szczegóły dotyczące obecnie realizowanych inicjatyw prosimy konsultować z animatorami i Zespołem Programu Społecznik: http://spolecznik.karrsa.eu/kontakt/. Odwołane zostają także wszystkie spotkania animacyjne.

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (DOTACJI) NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY I UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Ogłaszamy, że w dniach 16 – 20 marca 2020 r. będzie się odbywać nabór wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim”. Wnioski należy składać w Inkubatorze przy ul. Cukrowej 8/921 w Szczecinie oraz w wersji elektronicznej. UWAGA: w naborze mogą wziąć udział te grupy inicjatywne które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Komisję rekrutacyjną.

(więcej…)

Komunikat dla klientów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2

 

1. W ciągu najbliższych dni działania realizowane w OWES są planowane w taki sposób, aby ograniczyć wydarzenia (szkolenia, spotkania, warsztaty itp.), w których w jednym czasie i miejscu spotykać się będzie większa grupa uczestników.

 

2. Wszystkie działania doradcze prowadzone przez OWES zostaną na czas zagrożenia rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 w miarę możliwości ograniczone do kontaktów telefonicznych lub mailowych (kontakt do poszczególnych specjalistów znajduje się tutaj: http://aktywneowes.pl/o-nas/przykladowa-strona/.

 

3. Jednocześnie chcielibyśmy objąć wsparciem informacyjnym podmioty ekonomii społecznej w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 oraz wsparciem doradczym podmioty, które w obecnym czasie znalazły się w trudnej sytuacji, i/lub pojawiły się u nich problemy w funkcjonowaniu.

 

4. Wszystkie osoby chcące pojawić się w siedzibie OWES będą w tym czasie informowane o niezbędnych zasadach zachowania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia, a także o czynnikach ryzyka mogących świadczyć o zachorowaniu. Tym samym jeśli któryś z klientów lub pracowników spełnia 3 warunki świadczące o podwyższonym ryzyku zachorowania tj.:

a) w ciągu ostatnich 14 dni przebywał na obszarach objętym wirusem bądź miał kontakt z osobą zarażoną,

b) ma podwyższoną temperaturę,

c) ma kaszel i duszności,

zostanie poinformowany o konieczności niezwłocznego skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Lista stacji jest dostępna na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/mapa/

 

5. Jeżeli taka osoba uczestniczyła w ciągu ostatnich 14 dni w wydarzeniach organizowanych przez OWES, kierownik lub pracownicy będą niezwłocznie poinformować o tym fakcie inne osoby uczestniczące w tych działaniach, które mogły mieć kontakt z osobą, o której mowa powyżej. Osoby takie powinny obserwować swój stan zdrowia i w miarę możliwości pozostać w domach, a w przypadku wystąpienia objawów niezwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 

6. W przypadku wątpliwości związanych z koronawirusem należy kontaktować się z całodobową bezpłatną infolinią NFZ pod nr tel. 800 190 590.