OWES & Fundacja Komes na Targach Ekonomii Społecznej

8 września 2018 r Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wraz ze swoim partnerem, Fundacją Komes oraz naszymi beneficjentami wziął udział w Targach Ekonomii Społecznej na Jasnych Błoniach w Szczecinie. W wydarzeniu wzięło kilkadziesiąt podmiotów ekonomii społecznej z całego województwa zachodniopomorskiego, które zaprezentowały swoją ofertę, działania i produkty mieszkańcom miasta.

(więcej…)

Słoneczny Festyn z OWESem

W ostatnią sobotę 8 września 2018 r. współorganizowaliśmy Piknik z Ekonomią Społeczną przy Rubinowym Stawie, który odbył się w ramach wydarzenia Słoneczny Festyn organizowanego przez Radę Osiedla Miejskiego Słoneczne, Parafię Niepokalanego Serca NMP w Szczecinie,  Szkołę Podstawową Nr 37, Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie i Stowarzyszenie Eko-Spol.

(więcej…)

Co powinien zawierać statut organizacji pożytku publicznego? – część 3/3

Statut OPP musi spełniać też pewne wymogi dotyczące członków organu kontroli i organu nadzoru. Muszą być oni niepowiązani ze sobą, ponieważ członkowie organu nadzoru mają uprawnienia kontrolne w stosunku do członków organu zarządzającego i na ich niezależność nie może wpływać fakt, że są czyjąś rodziną, czy pracownikami. Członkowie organów nie mogą być też karani (dotyczy to niektórych przestępstw – opisanych poniżej).

 

Istnieje jeszcze szczególny wymóg dotyczący stowarzyszeń – nie mogą one działać tylko i wyłącznie na rzecz swoich członków, a muszą na rzecz szerszej grupy osób.

 

Jak te wymogi przekładają się na statut OPP?

(więcej…)

OWES na Pikniku z Ekonomią Społeczną na szczecińskich bulwarach

Pierwszego września 2018 r. współorganizowaliśmy Piknik z Ekonomią Społeczną na Bulwarze Gdyńskim, który odbył się w ramach wydarzenia Pasjonująca Sobota po Jasnej Stronie Mocy, organizowanego przez Polską Fundację Przeciwdziałania Uzależnieniom. Licznie zgromadzonym szczecinianom w formie animacji i konkursów przybliżaliśmy zagadnienia związane z ekonomią społeczną i działalnością OWES w Szczecinie. W tym dniu była z nami Joanna Oleksiuk – srebrna medalistka w pchnięciu kulą podczas paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Berlinie 2018. (więcej…)

Ogólnopolskie Spotkanie Ekonomii Społecznej w Krakowie

Świat nie stoi w miejscu. Robotyzacja, nowe oprogramowanie zastępujące ludzi w sektorze usług, ale też nowe modele zachowań rynkowych konkurentów, bardziej skłonnych do wzajemnej współpracy i chętnie nawiązujących trwalszą więź z klientami, dla których oferta coraz częściej jest szyta na miarę. To tylko niektóre wątki, jakie zostaną podjęte podczas XI Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, jakie będą miały miejsce 15 października w Krakowie.

(więcej…)

Zatrudnienie niepełnosprawnych się opłaca – start kampanii „Taki Jak Ja”

W sierpniu ruszyła kampania społeczna pt. „Taki Jak Ja”, mająca na celu promocję wśród pracodawców zatrudniania osób niepełnosprawnych. Za kampanię odpowiedzialna jest Fundacja Pod Aniołem, która wraz z partnerami: Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL, Związkiem Pracodawców Pomorza Zachodniego, Północną Izbą Gospodarczą i Siecią Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, którzy w ciągu najbliższych miesięcy zorganizują cykl spotkań dla pracodawców na terenie Szczecina, Koszalina i Świnoujścia.

(więcej…)

Co powinien zawierać statut organizacji pożytku publicznego? – część 2/3

Statut OPP i jego zapisy opisywaliśmy w artykule Jak napisać statut organizacji pożytku publicznego (OPP) – część 1. Równe traktowanie. Poruszaliśmy tam kwestię wymogu wynikającego z artykułu 20 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który zakazuje traktowania członków organizacji ich osób bliskich inaczej niż osób  nie powiązanych z organizacją, czyli tzw. „osób trzecich”.

 

Art. 20 Ustawy wymienia także inne wymogi OPP, dotyczące sposobu prowadzenie przez nią działalności. Nie mówi on wyraźnie, że wszystkie one muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w statucie organizacji. Natomiast praktyka orzecznicza Sądów wskazuje, że większość z nich powinna się tam pojawić.

(więcej…)