Usługi biznesowe

 


Dla chcących zwiększyć konkurencyjność PES, czyli USŁUGI:

 

 

→  Księgowo – podatkowe m.in.:

 

•  przygotowanie aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości,

•  sporządzanie dokumentacji do ZUS, US,

•  przygotowanie i weryfikacja danych do planów finansowych  i budżetów rocznych,

•  weryfikacja prowadzonej księgowości.

 

 

→  Prawne m.in.:

 

•  postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów w KRS, w tym zmiany formy prawnej prowadzenia działalności),

•  sporządzanie i opiniowanie pism procesowych,

•  przygotowanie porozumień, przygotowanie i weryfikacja regulaminów,

•  przekształcanie podmiotów,

•  audyty wewnętrzne,

•  postępowanie naprawcze,

•  likwidacja podmiotów.

 

 

→  Marketingowe m.in.:

 

•  opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES,

•  opracowanie projektów graficznych

•  przygotowanie materiałów promocyjnych, np. druk logo, plakatu, ulotki, tworzenie strony www i in.