Kolejne warsztaty z RODO

RODO to temat bardzo istotny dla każdej organizacji, dlatego już po raz drugi szkolimy naszych beneficjentów w tym zagadnieniu. Tym razem spotkanie 11 czerwca miało charakter bardziej praktyczny i było można odnieść przepisy RODO do własnych przypadków.