Wsparcie finansowe

 

 

 


Dla chcących stworzyć miejsce pracy, czyli DOTACJE:

 

Dotacje na utworzenie  miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej mogą zostać sfinansowane ze środków Powiatowych Urzędów Pracy, Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak i środków Unii Europejskiej.

 

Kto może skorzystać:

•  Osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej,

•  Podmioty uprawnione do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej osób prawnych,

•  Podmioty ekonomii społecznej (przekształcające się w przedsiębiorstwo społeczne).

 

Oferujemy:

→  wsparcie doradcze, w tym doradztwo biznesowe w celu opracowania założeń biznesowych przedsięwzięcia,

→  szkolenia, umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,

→  wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wniosku o dotację oraz jej rozliczeniu,

→  wsparcie doradcze w procesie uruchamiania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego/powstawania miejsc pracy.

 

 

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO:

 

Rekrutacja do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”

 

Przedłużony termin rekrutacji do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”

 

Przedłużony termin rekrutacji do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”

 

Rekrutacja do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”

 

Do 31.05.2017 r. można składać wnioski o dotacje

 

Trwa rekrutacja na dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych