Aktualności

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych oficjalnie przesunięty!

Na ten moment w wielkich nerwach czekało wiele organizacji pozarządowych. 31. marca 2020 r. Sejm uchwalił tzw. Tarczę Antykryzysową dla NGO, a w późnych godzinach wieczornych Prezydent ją podpisał. W ramach „Tarczy” obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych przez organizacje, który pierwotnie mijał 31. marca, został przesunięty o 3 miesiące. Dotyczy to podmiotów, których rok obrotowy jest […]

„Tydzień ze Stowarzyszeniem Feniks: Jak ochronić podopiecznych przed COVID-19”

Od dziś podczas organizowanego w Stowarzyszeniu Feniks wydarzeniu animacyjnemu „Tydzień ze Stowarzyszeniem Feniks: Jak ochronić podopiecznych przed COVID-19”, będzie można zapoznać się z działaniami Stowarzyszenia w czasie pandemii koronawirusa. W tym trudnym czasie osoby bezdomne potrzebują szeregu działań, mających na celu ochronę ich przez zakażeniem się wirusem, m.in. instruktaży z zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny, […]

„Tydzień z Politesem – wolontariat w czasach COVID-19”

Już dziś rozpoczyna się Wydarzenie animacyjne „Tydzień z Politesem – wolontariat w czasach COVID-19”. W tym trudnym czasie osoby starsze, samotne i niepełnosprawne potrzebują szczególnego wsparcia w drobnych, ale ważnych sprawach – w zrobieniu codziennych zakupów, wykupieniu recept w aptece, wyprowadzeniu psa. Pomaga w tym grupa niezastąpionych wolontariuszy skupionych wokół Stowarzyszenia Polites, którzy w tym szczególnym czasie okazują […]

UWAGA! Zmiany w Regulaminie Mikrodotacji FIO!

W odpowiedzi na pytania z Państwa strony, przyśpieszamy możliwość realizacji mikrodotacji od 01.05.2020, co powoduje, iż mikrodotacje będą jednymi z pierwszych środków faktycznie uruchomionych, które można także wykorzystać zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności w dobie koronawirusa w tym np. szycie maseczek dla lokalnych sklepików, nauczycieli, pracowników poczty itp. Oczywiście projekty dedykowane rozwojowi młodych organizacji jak […]

Placówki wsparcia dziennego będą zawieszone dłużej

Informujemy, iż w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przedłużenie zawieszenia działalności wszelkich placówek wsparcia dziennego żłobków, klubów dziecięcych, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, w tym […]

Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych w 2020 r.

Wielu organizacjom sen z powiek spędza sporządzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok, zwłaszcza że należy je sporządzić, podpisać i przesłać w wersji elektronicznej. Wiele dylematów rodzi też termin złożenia sprawozdania do 31.03.2020 r., który nie wiadomo czy zostanie wydłużony w związku z panującym zagrożeniem epidemicznym.

Ważna informacja dla Przedsiębiorstw Społecznych oraz innych organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorstwa społeczne i inne organizacje prowadzące działalność gospodarczą), którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy: – odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r., – zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z […]

Nabór do Programu Społecznik zawieszony do odwołania!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w trosce o zdrowie mieszkańców, decyzją Marszałka WZ Olgierda Geblewicza, zawieszono bezterminowo II nabór wniosków w ramach Programu Społecznik. Szczegóły dotyczące obecnie realizowanych inicjatyw prosimy konsultować z animatorami i Zespołem Programu Społecznik: http://spolecznik.karrsa.eu/kontakt/. Odwołane zostają także wszystkie spotkania animacyjne.