Author Archives: OWES Szczecin

Konferencja „Korzyści płynące ze współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Korzyści płynące ze współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej”, organizowanej w dn. 23 października 2019r. w godz. 10.00-15.30 przez Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim.

OWES Szczecin na spotkaniu w Atenach

Delegaci z 5 krajów UE: z Rumunii, Grecji, Polski, Hiszpanii i Litwy uczestniczyli w dniach 2-4 października 2019 r. w Atenach w spotkaniu Partnerów Projektu SEPAL. Specjaliści z urzędów pracy, gmin, ośrodków młodzieżowych, przedsiębiorców społecznych, dostawców usług społecznych, regionalnych administracji publicznych, sektora biznesu, rzecznika praw obywatelskich, organizacji pozarządowych, z sektorów zatrudnienia i departamentów społecznych dyskutowali […]

Już jutro powstanie w Szczecinie Miejski Zieleniec

Drużyna Ogrodników z Fundacji Ad Rem jutro przemieni jedno z Turzyńskich podwórek (zbieg ulic Śmiałego i Żółkiewskiego) w miejsce odpoczynku dla rodzin i seniorów. Z otrzymanej dotacji z programu „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski” zakupione ławki, donice, krzewy, rośliny i cebulki kwiatów sprawią, że szare dotychczas podwórko będziej bardziej przyjazne dla mieszkających tam […]

Relacja z konferencji poświęconej udziałowi osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w UE

24 września 2019 r. w ramach spotkań animacyjnych odbyła się konferencja organizowana przez SZOWES-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Szczecinie poświęcona udziałowi osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w UE, która odbędzie się dnia 24 września 2019r. w godz. 14.00-17.30.

Konferencja – „Udział osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego EU”

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez SZOWES-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Szczecinie poświęconą udziałowi osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w UE, która odbędzie się dnia 24 września 2019r. w godz. 14.00-17.30 .

OWES na Odpuście Parafialnym w Mierzynie

W niedzielę, 15 września 2019 r OWES brał udział w Odpuście Parafialnym połączonym z festynem dla mieszkańców Mierzyna. W trakcie wydarzenia przygotowano wiele atrakcji takich jak liczne koncerty, pokazy karate uczniów szkoły Shotokan czy występ Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie „Mierzynianki”. Nie zabrakło także naszego stoiska, na którym można było zasięgnąć wiedzy na temat ekonomii […]

Piknik z ekonomią społeczną na szczecińskich bulwarach

14 września br. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wziął udział w organizowanym przez Polską Fundacją Przeciwdziałania Uzależnieniom wziął udział w „Zakończeniu Lata” na szczecińskim Bulwarze Gdyńskim. Wydarzenie to było także połączone z obchodami 10-cio lecia szczecińskiego WOPR. Wśród wielu przygotowanych atrakcji można było m.in. wziąć udział w loterii fantowej z pytaniami dotyczącymi ekonomii społecznej.