Author Archives: OWES Szczecin

Rekrutacja przedłużona!

Przedłużamy rekrutację grup inicjatywnych do udziału w projekcie „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Zapytanie ofertowe na realizację serwisu kawowego i poczęstunku

Aktywa Plus Emilia Kowalska, realizując partnerski projekt „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na realizację serwisu kawowego i poczęstunku w trakcie realizowanych spotkań. ZAPYTANIE OFERTOWE – cenowe rozeznanie rynku

ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020

Informujemy, że z dniem 1 października 2020 r. uległ zmianie Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych  na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 7.3 RPO WZP 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu.

Konsultacje Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin z NGO na rok 2021

Trwają konsultacje Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.  Zachęcamy Państwa do wzięcia w nich udziału poprzez zapoznanie się z projektem Programu i wyrażenia swojej opinii. W celu złożenia swoich uwag  Programu Współpracy WZP należy wypełnić formularz zgłaszania zmian i przesłać go do dn. 11 października br. Wszelkie informacje są dostępne […]

Trwają konsultacje społeczne na temat Programu FIO na lata 2021-2030

Rozpoczęły się właśnie konsultacje społeczne na temat Programu FIO na na lata 2021-2030, które potrwają do 28 września 2020. Głównym celem nowego Programu ma być zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym. Wszelkie uwagi i pomysły należy zgłaszać na adres mailowy: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl. Projekt Programu […]

Sprawozdania OPP od A do Z

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, bez względu na to, czy były uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie.