Author Archives: OWES Szczecin

Wznowiono nabór WNIOSKÓW W PROGRAMIE SPOŁECZNIK!

Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o uruchomieniu zawieszonego dotychczas II naboru wniosków na rok 2020. Planowany nabór rozpocznie się 19 sierpnia br. i będzie  obejmował jedynie I filar – Mikrodotacje (bez II filaru – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie).

Rusza Akademia Lokalnego Lidera OWES Szczecin

Zapraszamy aktywne osoby z regionu szczecińskiego (obejmującego powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M.Szczecin, M.Świnoujście) do udziału w AKADEMII LOKALNEGO LIDERA – programu stworzonego w projekcie „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (DOTACJI) NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY I UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Ogłaszamy, że do 24.08.2020 r. odbywa się nabór wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim”. Wnioski należy składać w Inkubatorze przy ul. Cukrowej 8/921 w Szczecinie oraz w wersji elektronicznej. UWAGA: w naborze mogą wziąć udział te grupy inicjatywne […]

„Zakup Prospołeczny” szansą dla PES na wyróżnienie swoich produktów i usług

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem „Zakup Prospołeczny”. O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Przyznanie ww. znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Zachodniopomorski Pakiet Grantowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż 17 sierpnia 2020 r. rozpocznie się  nabór  Wniosków o udzielenie grantu na kapitał obrotowy w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”. O granty będą mogły starać się mikro oraz małe przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19, poprzez przyznanie na maksymalnie 3 miesiące […]

Przedłużony termin rekrutacji do projektu na tworzenie miejsc pracy w PS

Informujemy, że termin rekrutacji do udziału projekcie „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, został wydłużony do 04.08.2020 do godz. 9:00.   Tym samym zmianie uległ zapis w „Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków …” mówiący o terminie naboru (dokument w załączeniu). Pozostałe dokumenty nie uległy zmianie i są do pobrania […]

Granty strażackie dla OSP

Ruszył nabór ofert w ramach „Grantów Strażackich”, na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP. Zgodnie z założeniami konkursu o dotację będą mogły ubiegać się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego. Maksymalna kwota dotacji przyznana jednorazowo nie może przekroczyć 10 tys. zł. Termin na składanie ofert: od […]

Rozmowa o działaniach OWES w czasie trwającej pandemii na antenie Radia Szczecin

W minioną niedzielę na antenie Radia Szczecin w audycji „Pożyteczni”, razem z Panią Ewą Głowacką z KGW Mierzyn oraz Panem Zdzisławem Gorącym z PSONI Police i Spółdzielni Socjalnej Pożyteczni oraz Markiem Szymańskim z Kamienicy 1, rozmawialiśmy o tym jak sobie radzą w trakcie trwającej pandemii oraz jaką rolę odegrał OWES w życiu tych organizacji w […]

Wspólne „Miodobranie” OWESu i Centrum Słowian i Wikingów

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie oraz Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie w weekend 10-12. lipca 2020 r. zaprasza na wspólne „Miodobranie” czyli wszechstronne wydarzenie animacyjne, w trakcie którego odbędą się warsztaty z tworzenia świec, ula i innych przedmiotów z wykorzystaniem wosku pszczelego oraz będzie można skosztować różnych potraw z użyciem miodu a także […]