Nowe zasady obowiązywania kwarantanny

W dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z jego postanowieniami od 3 listopada 2020 r. obowiązuje przepis dotyczący obowiązkowej kwarantanny dla domowników osoby zakażonej koronawirusem.

 

Oto jego brzmienie:

 

„Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.”

 

  • Wyjątek! Jeżeli domownik odbywa kwarantannę, bo spotkał się z kimś zakażonym, pozostali domownicy nie są objęci kwarantanną!

 

Od kiedy obowiązuje kwarantanna w przypadku skierowaniu na test

 

  • – Od 26 października br. osoba skierowana na test na obecność wirusa Sars-Cov-2 jest zobowiązana na mocy prawa poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania na badania. Kwarantanna jest zawieszana na czas dojazdu do punktu medycznego, pobrania materiału biologicznego do badania i powrotu do miejsca zamieszkania.
  • – Brak kwarantanny dla „ozdrowieńców”

 

Kwarantanny nie stosuje się wobec „ozdrowieńców”, tj. osób, które zakończyły izolację z powodu zakażenia wirusem Sars-Cov-2. Jeżeli takie osoby zamieszkują z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem nie są poddane izolacji ani kwarantannie, gdyż nabyły na wirusa czasową odporność.

 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w opisanym powyżej przypadku wynagrodzenie lub należne świadczenia (w związku z kwarantanną z powodu stwierdzenia Sars-Cov-2 u domownika) przysługują na podstawie oświadczenia przedstawionego pracodawcy lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich wypłaty.

Oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny zawiera:

 – imię i nazwisko ubezpieczonego;

 – numer PESEL ubezpieczonego, jeżeli go posiada;

 – informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia;

 – dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2;

 – podpis ubezpieczonego.

 

Zgodnie z nowymi regulacjami podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego dla osoby opiekującej się objętym kwarantanną dzieckiem lub inną osobą bliską jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 

  • – Kwarantanna dla wracających z zagranicy

Od 24 października br. osoby wracające z zagranicy z krajów UE nie mają obowiązku odbycia kwarantanny. Osoby powracające z krajów spoza Unii Europejskiej są zobowiązane do odbycia 10-cio dniowej kwarantanny.

 

 

Ważne

Główny Inspektorat Sanitarny uruchomił specjalny nr telefonu: +48 22 104 37 05, z którego przekazuje automatyczne powiadomienia o kwarantannie. Z powyższego numeru osoby usłyszą dedykowany komunikat dotyczący objęcia kwarantanną. Decyzja sanepidu o skierowaniu na kwarantannę nie będą już wydawane na piśmie.

 

Pracodawca będzie otrzymywał powiadomienie o kwarantannie pracownika automatycznie, a pracownik samodzielnie będzie mógł pobrać informację ze swojego konta internetowego na portalu pacjent.gov.pl. Dostęp do systemu ma także policja.

 

Dla wszystkich dzwoniących w sprawie kwarantanny COVID-19 dostępna jest infolinia GIS: +48 22 25 00 115 czynna całą dobę.