Dotacje dla organizacji z Urzędu Miasta Szczecin po nowemu

Od 16 listopada 2020 Urząd Miasta Szczecin wprowadza nowe zasady współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Całą procedura odbywać się będzie internetowo za pomocą generatora wniosków Witkac.pl, dobrze już znanego chociażby z Programu Społecznik, w którym funkcjonuje od kilku lat.

 

Wprowadzony zostanie elektroniczny generator ofert Witkac.pl dla wszystkich:

  • – otwartych konkursów ofert,
  • -wniosków o realizację zadań z własnej inicjatywy,
  • -dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej tzw. „małych dotacji”.

 

Zmiany będą obowiązywać od najbliższego naboru wniosków na realizację zadań publicznych, których termin rozpoczęcia przypada w roku 2021.

 

Oferty dla swej ważności będą musiały być składane w każdym przypadku w formie elektronicznej przy użyciu generatora.
Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone przez Witkac.pl, do których złożono papierowe potwierdzenia.

 

OKRES PRZEJŚCIOWY

„PO STAREMU” – nadal w formie papierowej, z pominięciem elektronicznego generatora, należy składać w kancelarii Biura Obsługi Interesantów:

  • – oferty na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych, których termin rozpoczęcia realizacji dotyczy roku 2020,
  • – sprawozdania z realizacji zadań publicznych do umów zawartych przed rokiem 2021,
  • – wnioski o aneksowanie umów zawartych przed rokiem 2021 (dotyczy umów jednorocznych i wieloletnich).

 

SZKOLENIA DLA NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu online w zakresie obsługi elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl., które odbędzie się 6 listopada 2020 r. o godz. 13:30.

 

Linka za pomocą którego można zapisać się na szkolenie https://witkacwitkac.clickmeeting.com/123224419/register

 

Już dziś zachęcamy Państwa do zakładania kont użytkowników, zapoznania się z generatorem oraz materiałami dostępnymi na platformie Witkac.pl (Link do platformy:  https://witkac.pl/Account/Login)

 

Instrukcję zakładania kont użytkowników znajdziecie Państwo TUTAJ:  http://bip.um.szczecin.pl/files/DD1065A06F70480F8DE592DDB1E790C2/28.instrukcja-skladania-wnioskow-23-11-2018-uniwersalna.pdf