Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na poczęstunek i serwis kawowy

W dniu 22.10.2020r. spośród otrzymanych ofert, w wyniku cenowego rozeznania rynku na wykonanie usługi serwisu kawowego i poczęstunku w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez: Fundację AD REM, ul. Pocztowa 4/15, 70-357 Szczecin.