Konsultacje Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin z NGO na rok 2021

Trwają konsultacje Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.  Zachęcamy Państwa do wzięcia w nich udziału poprzez zapoznanie się z projektem Programu i wyrażenia swojej opinii. W celu złożenia swoich uwag  Programu Współpracy WZP należy wypełnić formularz zgłaszania zmian i przesłać go do dn. 11 października br. Wszelkie informacje są dostępne na stronie BIP WZP oraz Wydziału Współpracy Społecznej UMWZ – link. Proces konsultacji prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin odbywa się droga korespondencyjną. Więcej informacji na stronie BIP UM Szczecin.