Trwają konsultacje społeczne na temat Programu FIO na lata 2021-2030

Rozpoczęły się właśnie konsultacje społeczne na temat Programu FIO na na lata 2021-2030, które potrwają do 28 września 2020. Głównym celem nowego Programu ma być zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym. Wszelkie uwagi i pomysły należy zgłaszać na adres mailowy: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl.

Projekt Programu znajduje się na stronie Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego.