Rusza Akademia Lokalnego Lidera OWES Szczecin

Zapraszamy aktywne osoby z regionu szczecińskiego (obejmującego powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M.Szczecin, M.Świnoujście) do udziału w AKADEMII LOKALNEGO LIDERA – programu stworzonego w projekcie „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Do AKADEMII zapraszamy przedstawicieli:

  • – grup nieformalnych, sołectw, rad osiedli, centrów kultury, itp.;
  • – podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych, itp.).

 

AKADEMIA ma na celu wyłonienie spośród lokalnych społeczności liderów, którzy aktywnie działają w swoich społecznościach. Uczestniczący w Akademii Liderzy otrzymają kompleksowe wsparcie, które pozwoli na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu animacji społecznej, współpracy lokalnej, finansowania i promocji inicjatyw oddolnych, pomysłów na zagospodarowanie czasu wolnego, a także podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych – tak aby ożywić społeczność lokalną do działania i rozwoju. W AKADEMII można również zdobyć mikrogrant na najlepszą inicjatywę oddolną w powiecie!

 

Program AKADEMII obejmuje łącznie 36 godzin zajęć z tematyki: animacji społecznej, finansowania inicjatyw, funkcjonowania organizacji oraz wiele innych – wszystko, co powinien wiedzieć LOKALNY LIDER. Zajęcia organizowane są w każdym z 6 w/w powiatów 2-3 razy w tygodniu popołudniami lub w weekendy w grupach około 12 osobowych.

 

Korzyści z uczestnictwa w AKADEMII, m.in.:

  • – poznanie narzędzi niezbędnych do aktywizowania społeczności lokalnych (warsztat pracy animatora, zasady wolontariatu, kreowanie inicjatyw, zagospodarowanie czasu wolnego, promocja działań, itd.);
  • – diagnoza potencjału lokalnych liderów oraz otoczenia;
  • – nabycie umiejętności nawiązywania współpracy i komunikacji z otoczeniem;
  • – zdobycie wiedzy o ekonomii społecznej, w tym podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych;
  • – zapoznanie się ze źródłami finansowania inicjatyw, z których można finansować przedsięwzięcia;
  • – udział w konkursie na najlepszą inicjatywę lokalną z możliwością jej sfinansowania z mikrograntu;
  • – wymiana dobrych praktyk.

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne! Najbliższe spotkania będą już w połowie września.

 

Poniżej zamieszczamy pełne informacje na temat Akademii wraz z regulaminem uczestnictwa, formularzem zgłoszeniowym oraz plakatem informacyjnym.

 

Liczba miejsc ograniczona!

 

Więcej informacji na www.aktywneowes.pl , FB/OWES.Szczecin oraz pod nr tel. 516 702 312.

 

Serdecznie zapraszamy.

Załączniki:

ALL – Oferta

ALL – Regulamin

ALL – Formularz zgłoszeniowy