RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (DOTACJI) NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY I UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Ogłaszamy, że do 24.08.2020 r. odbywa się nabór wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim”. Wnioski należy składać w Inkubatorze przy ul. Cukrowej 8/921 w Szczecinie oraz w wersji elektronicznej. UWAGA: w naborze mogą wziąć udział te grupy inicjatywne które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Komisję rekrutacyjną.

 

Składanie wniosków w wersji papierowej odbywać się będzie po uprzednim kontakcie telefonicznym z doradcami kluczowymi lub animatorami: http://aktywneowes.pl/o-nas/zespol/ 

 

Załączniki:

Wniosek o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy

Biznesplan

Harmonogram rzeczowo – finansowy

Oświadczenie o podatku VAT