„Zakup Prospołeczny” szansą dla PES na wyróżnienie swoich produktów i usług

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem „Zakup Prospołeczny”. O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Przyznanie ww. znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

 

Wniosek oraz ankietę należy złożyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, który wdraża podpisaną przez Marszałka Województwa z Fundacją im. Królowej Polski Św. Jadwigi (twórca Znaku) umowę w sprawie możliwości certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w Zachodniopomorskiem. Nadanie znaku jest bezpłatne i następuje na podstawie rekomendacji Zachodniopomorskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Przedsięwzięcie ma charakter non-profit.

 

O prawo do posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, których wyroby lub świadczone usługi poprzez ich wysoką jakość, posiadaną reputację i/lub szczególne cechy, kwalifikują się do przyznania Znaku Promocyjnego.

 

Więcej informacji o inicjatywie, zasady przyznawania Znaku, a także wniosek o certyfikację i ankieta poniżej w załącznikach.

 

Osoba do kontaktu: Anna Kotuch – Główny Specjalista w ROPS tel.91 42 53 617, akotuch@wzp.pl.

 

Załączniki:

Zasady przyznawania znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”

Regulamin prac zachodniopomorskiej Kapituły znaku promocyjnego ekonomii społecznej „ZAKUP PROSPOŁECZNY”

Wniosek o certyfikację podmiotu ekonomii społecznej

Ankieta podmiotu ekonomii społecznej