OFERTA PRACY: SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie prowadzony przez Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES w związku z rozwojem działalności poszukuje osób na stanowisko:

SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI (nr ref. REINTEGRACJA)

 

OPIS ZADAŃ:

 • -opracowanie ścieżki reintegracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i udzielanie adekwatnego wsparcia podczas jej realizacji
 • -Prowadzenie doradztwa z zakresu poruszania się po rynku pracy, wsparcie uczestników projektu w szczególności w podjęciu i/lub utrzymaniu zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych (PS) i podmiotach ekonomii społecznej (PES)
 • -współpraca z kardą zarządzającą PS/PES w zakresie dostosowania miejsca pracy do indywidualnych możliwości uczestników projektu;
 • -organizacja i prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych w zakresie kompetencji miękkich (umiejętności interpersonalnych, godzenia ról zawodowych i społecznych, przełamywania stereotypów odnośnie płci, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołów itp.) mających na celu podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia w PS/PES.
 • -bieżąca diagnoza uczestników projektu oraz reagowanie na pojawiąjące się trudności, w szczególności mogących mieć wpływ na podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia w PS/PES;
 • -nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami pomocowymi w celu wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów, w szczególności mogących mieć wpływ na podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia w PES;
 • -współpraca z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami i podmiotami działającymi w otoczeniu PS/PES dla realizacji skutecznej ścieżki wsparcia
 • -prowadzenie bieżącej dokumentacji działań doradczych oraz dokumentacji związanej z klientami Ośrodka i udzielanym wsparciem.

 

PROFIL KANDYDATA IDEALNEGO

 • -wykształcenie wyższe (kierunki: psychologia, doradztwo zawodowe lub kierunki pokrewne).
 • -minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania mechanizmów wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
 • -praktyczna znajomość narzędzi i instrumentów rynku pracy wspierających osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym
 • -mobilność – gotowość do częstych wyjazdów służbowych (głównie 1-dniowych)
 • -inicjatywa, kreatywność oraz samodzielność w podejmowaniu i realizacji działań
 • -umiejętność podejmowania optymalnych decyzji i funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
 • -bardzo wysokie umiejętności samodzielnego określania celów oraz determinacja i zaangażowanie w ich realizacji
 • -prawo jazdy kat. B z praktyką w prowadzeniu pojazdów
 • -obsługa pakietu MS Office,
 • -umiejętność praktycznego stosowania przepisów: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 • -mile widziane doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych

 

OFERUJEMY

 • -zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • -elastyczny czas pracy – praca stacjonarna oraz praca w terenie (w powiatach: goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, polickim, M. Szczecin oraz M. Świnoujście)
 • -możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i mentoring doświadczonych współpracowników

 

KIM JESTEŚMY

Od 2010 lat misją Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie jest aktywna promocja znaczenia ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi przedsiębiorczości. Ośrodek tworzy grono specjalistów kierujących się wartościami takimi jak: szacunek, współpraca, zaangażowanie.  Do naszego zespołu zapraszamy osoby kierujące się podobnymi wartościami, które czują się dobrze w dynamicznym środowisku pracy, lubią wyzwania i jednocześnie pozostają wrażliwi na specyfikę grup osób defaworyzowanych na rynku pracy. Więcej informacji na nasz temat znajduje się TUTAJ zapraszamy także na nasz Fanpage.

 

Prosimy o nadsyłanie swojego CV (na załączonym wzorze) oraz listu motywacyjnego do 31.07.2020 r. na adres e-mail: biuro@aktywneowes.pl wpisując w temacie nr ref. „REINTEGRACJA”.

 

WZÓR CV