OFERTA PRACY: DORADCA KLUCZOWY

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie prowadzony przez Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES w związku z rozwojem działalności poszukuje osób na stanowisko:

DORADCA KLUCZOWY (nr ref. DK/7/2020)

 

OPIS ZADAŃ:

 • -projektowanie i prowadzenie procesów doradztwa uwzględniającego tworzenie i rozwój Przedsiębiorstw Społecznych (PS), Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)
 • -projektowanie i prowadzenie procesów wsparcia dla podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ)
 • -wsparcie PES działających w sferze pożytku publicznego, podmiotów reintegracyjnych, w szczególności pomoc w przygotowaniu kompleksowej, zindywidualizowanej usługi wsparcia dla tych podmiotów, polegającej na:
 • -pomocy w diagnozie potrzeb oraz wskazaniu form działania prowadzących do realizacji oczekiwanych efektów
 • -pomocy w przygotowaniu planu działania dostosowanego do specyficznych potrzeb klienta,
 • -wdrożeniu i koordynacji planu działania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itd.),
 • -współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PS/PES
 • -prowadzenie bieżącej dokumentacji działań doradczych oraz dokumentacji związanej z klientami Ośrodka i udzielanym wsparciem

 

PROFIL KANDYDATA IDEALNEGO

 • -wykształcenie wyższe (kierunek ekonomia lub kierunki pokrewne)
 • -minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w doradztwie w zakresie tworzenia PS/PES,
 • -mobilność – gotowość do częstych wyjazdów służbowych (głównie 1-dniowych)
 • -inicjatywa, kreatywność oraz samodzielność w podejmowaniu i realizacji działań
 • -umiejętność podejmowania optymalnych decyzji i funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
 • -prawo jazdy kat. B z praktyką w prowadzeniu pojazdów
 • -obsługa pakietu MS Office,
 • -umiejętność praktycznego stosowania przepisów: Ustawa o działalności pożytku publicznego, Ustawa o fundacjach, Ustawa o stowarzyszeniach, Ustawa o spółdzielniach socjalnych, Ustawa prawo spółdzielcze, Ustawa o promocji zatrudnienia, Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 • -mile widziane doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych i w działaniach na rzecz lokalnej społeczności/organizacji (w tym wolontariat)

 

OFERUJEMY

 • -zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • -elastyczny czas pracy – praca stacjonarna oraz praca w terenie (w powiatach: goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, polickim, M. Szczecin oraz M. Świnoujście)
 • -możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i mentoring doświadczonych współpracowników

             

KIM JESTEŚMY

Od 2010 lat misją Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie jest aktywna promocja znaczenia ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi przedsiębiorczości. Ośrodek tworzy grono specjalistów kierujących się wartościami takimi jak: szacunek, współpraca, zaangażowanie.  Do naszego zespołu zapraszamy osoby kierujące się podobnymi wartościami, które czują się dobrze w dynamicznym środowisku pracy, lubią wyzwania i jednocześnie pozostają wrażliwi na specyfikę grup osób defaworyzowanych na rynku pracy. Więcej info na nasz temat znajduje się TUTAJ zapraszamy także na nasz Fanpage.

 

Prosimy o nadsyłanie swojego CV (na załączonym wzorze) oraz listu motywacyjnego do 31.07.2020 r. na adres e-mail: biuro@aktywneowes.pl wpisując w temacie nr ref. DK/7/2020.

 

WZÓR CV