Bezzwrotne mikropożyczki dla organizacji w ramach Tarczy 4.0

24 czerwca weszła w życie Tarcza 4.0 umożliwiająca wsparcie organizacji bezzwrotną pożyczką w wysokości max 5000 zł. Jest jednak kilka warunków, które należy spełnić.

 

Mikropożyczki do wysokości 5 000 zł udzielane będą na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej lub gospodarczej organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oznacza to, że w przeciwieństwie do poprzedniej Tarczy, o wsparcie to będą mogły ubiegać się także organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

Najważniejsze warunki, które należy spełnić ubiegając się o wsparcie:

  • 1. przychód podmiotu w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł,
  • 2. wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów podmiotu w poprzednim roku bilansowym,
  • 3. działalność musi być prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 roku,
  • 4. pożyczka udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

 

Brak konieczności wnioskowania o umorzenie pożyczki

Ustawa uproszcza zasady umorzenia mikropożyczki otrzymanej przez przedsiębiorców, w tym przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą. Wcześniej obowiązujące przepisy zakładały umorzenie pożyczki wraz z odsetkami pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki i złoży wniosek o umorzenie. Zmieniony przepis znosi obowiązek składania wniosku – jedynym warunkiem jest prowadzenie działalności przez wskazany wyżej okres (art. 77 pkt 39).

 

Więcej informacji oraz dokumenty znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy, do którego należy składać wnioski.