Ruszyła Akademia RE:integracji

Z inicjatywy Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparci Ekonomii Społecznej powstała w mediach społecznościowych platforma pod nazwą „Akademia RE:integracji”. Jest to przestrzeń wymiany wiedzy, informacji, dobrych praktyk w sferze działań reintegracyjnych w województwie zachodniopomorskim.

 

Jej celem jest promocja działalności instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami, wsparcie uczestników m.in. Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej, Spółdzielni Socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, itp. oraz internetowa reintegracja zawodowa osób wychodzących z bezrobocia.

 

Będą na niej zamieszczane materiały w kilku działach tj.:

 

 1. 1. W domu: higiena, bezpieczeństwo, świadomość przyjmowania leków.
 2. 2. W społeczeństwie: gdzie i jak można angażować się społecznie.
 3. 3. Zainteresowania: wspieranie rozwoju osobistych pasji.
 4. 4. Zawodowo: ćwiczenia zawodowe, pobudzanie do samopoznania w kontekście pracy, doradztwo zawodowe.
 5. 5. Wsparcie: motywowanie i informowanie o możliwościach wsparcia.
 6. 6. Dyżury: m.in. ze specjalistami SZOWES.
 7. 7. Antywirus: informacje jak działać i radzić sobie w czasach pandemii.

 

Będziemy niezwykle wdzięczni za współtworzenie tej przestrzeni wspólnie z nami, zgodnie z zasadą „Nic o nas bez nas!”. Pragniemy, aby „Akademia Re:integracji” była naszym wspólnym narzędziem, użytecznym i jednocześnie prostym w celu rzetelnego informowania o Państwa działaniach i wspierania reintegracji społecznej i zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością, ich rodzin oraz osób pozostających bez zatrudnienia.

 

Chcielibyśmy, aby było to miejsce zarówno edukacji, jak i wsparcia przyjaznego dla każdej jednostki odwiedzającej ten profil.

 

Zachęcamy do polubienia profilu facebookowego pod nazwą Akademia RE:integracji i jego promocji wśród uczestników Państwa placówki i ich rodzin.

 

W celu uzyskania informacji zachęcamy do kontaktu:

 • – OWES dla regionu stargardzkiego:

Katarzyna Wronowska-Białecka, e-mail: katarzyna.wronowska-bialecka@owes.es, tel.: 505246672

 • – OWES dla regionu szczecińskiego:

Aleksandra Borkowska, e-mail: aleksandra.borkowska@aktywneowes.pl, tel.: 575730880

 • – OWES dla regionu szczecineckiego:

Marta Czerwińska, e-mail: marta.czerwinska@ndsfund.org, tel.: 534348396

 • – OWES dla regionu koszalińskiego:

Teresa Janik, e-mail: t.janik@karrsa.pl, tel.: 502077253

 

Gorąco zachęcamy do współtworzenia z nami tej ciekawej inicjatywy.