Zalecenia PIP w sprawie bezpiecznego powrotu pracowników do pracy

W związku z panującą od tygodni sytuacją epidemiologiczną wiele firm i zakładów pracy, zostało zmuszonych do ograniczenia lub zamknięcia swoich działalności. Teraz wreszcie nadszedł czas powoli wracać do „normalności”.

 

Państwowa Inspekcja Pracy na swojej stornie opublikowała szereg wskazówek dotyczących przygotowania się do bezpiecznego powrotu do biur, hal i innych miejsc pracy.

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze punkty. Zgodnie z zaleceniami PIP należy:

 1. 1. Przeprowadzić ocenę ryzyka uwzględniając nowe okoliczności wywołujące COVID-19, uwzględniając nowe zagrożenia, w tym dla zdrowia psychicznego.
 2. 2. Zidentyfikować na nowo czynniki fizyczne, biologiczne wpływające na bezpieczeństwo i higienę pracy, w tym sytuacje nietypowe.
 3. 3. Stworzyć nowy plan, wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa i kontroli umożliwiające normalną pracę a jednocześnie zapobiegać rozprzestrzenianiu się zagrożenia, poprzez zapewnienie:
 • – środków ochrony zbiorowej i osobistej,
 • – właściwej wentylacji pomieszczeń,
 • – odstępu między pracownikami min. 1,5 m,
 • – środków dezynfekcyjnych do rąk i miejsc pracy,
 • – maty dezynfekcyjne przy wejściach np. do biur, hal.

 

Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę, również żeby w miarę możliwości:

 • – korzystać z pracy zdalnej w przypadku pracowników z grupy ryzyka,
 • – zwiększyć ilość pomieszczeń w których pracownicy spożywają posiłki, spędzają czas w trakcie przerw,
 • – umożliwić korzystanie z transportu indywidualnego (udostępnić miejsca parkingowe dla pracowników).

 

Jedną z najważniejszych kwestii podczas powrotu do funkcjonowania w miejscu pracy jest współpraca pracodawców i pracowników (lub ich przedstawicieli) w procesie weryfikacji ryzyka spowodowanego panującym wirusem, którego nie widać, a wszyscy wiedzą, że jest.

 

Należy również pamiętać o akcji informacyjnej przed wznowieniem działalności. Przed powrotem do pracy konieczne jest przekazanie pracownikom wytycznych dotyczących wprowadzonych zmian, wdrożonych nowych procedur, a jeżeli będzie to niezbędne przeprowadzenie stosownych szkoleń.

 

Wszystkie proponowane działania mają na celu ograniczenie rozprzestrzenia się COVID-19, a co za tym idzie, przywrócenie warunków do prawidłowego funkcjonowania firm.

 

Pełny tekst na stronie PIP: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109995,bezpieczny-powrot-do-pracy-zalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy.html