10 mln złotych dla NGO dotkniętych skutkami COVID-19

Od 12 maja można składać wnioski o dotację z Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Program COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które wymagają wsparcia na skutek epidemii.

 

Otrzymaną dotację można przeznaczyć m.in. na:

👉Działania podtrzymujące funkcjonowanie organizacji,

👉Dofinansowanie kosztów siedziby i lokalu,

👉Działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią.

✍Wnioski można składać tylko w formie elektronicznej na stronie generator.niw.gov.pl 

❔Pytania i wątpliwości dotyczące konkursu można przesyłać na adres covid@niw.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

 

>>> Zobacz prezentację Programu COVID-19 <<<