Ułatwienia dla władz stowarzyszeń dot. zdalnego odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał

Nowelizacja ustawy Prawo o STOWARZYSZENIACH wprowadziła możliwość  zdalnego odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii można skorzystać ze:
– zdalnego „trybu obiegowego”- głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
– zdalnego odbywania posiedzeń – wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia.

Szczegóły w ustawie Prawo o stowarzyszeniach – art.10 ust.1a -1e

Korzystanie z środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz, stosuje się także do FUNDACJI – art. 5 ust.1 ustawy o fundacjach

https://publicystyka.ngo.pl/wykorzystanie-komunikacji-elektronicznej-w-ngo-cz-1-glosowanie-w-trybie-obiegowym?fbclid=IwAR3uCc5DkuJda6S1ZDsB-Sc1nYQN8A4nNU5OBEUh5TqzloZGoPiOj0IB53s

https://publicystyka.ngo.pl/wykorzystanie-komunikacji-elektronicznej-w-ngo-cz-2-posiedzenie-online