Wsparcie w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą uzyskać będą mogły wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jego wysokość oraz warunki uzależnione będą od tego do jakiej grupy przedsiębiorców (mikro, małych i średnich lub dużych) zalicza się PES oraz od skali spadku obrotów. Wsparcie przyznawane będzie na okres do 3 lat.

 

1. W przypadku PES działających jako mikroprzedsiębiorcy (obrót do 2 mln euro i nie więcej niż 9 pracowników), których obroty spadły o co najmniej 25%, prowadził działalność według stanu na 31 grudnia 2019 r. i nie zalegał z płatnością składek i podatków możliwe będzie uzyskanie do 324 tys. zł subwencji. Jej wysokość zależeć będzie od poziomu zatrudnienia i poziomu spadku obrotów. 75% przyznanej subwencji będzie mogło zostać umorzone pod warunkiem, że po 12 miesiącach podmiot będzie dalej prowadził działalność gospodarczą (25% umorzenia) i utrzyma średni poziom zatrudnienia przez 12 miesięcy (do 50% umorzenia).

 

2. W przypadku PES działających jako mali lub średni przedsiębiorcy (obrót do 50 mln euro lub suma bilansowa do 43 mln euro oraz od 10 do 249 zatrudnionych pracowników), których obroty spadły o co najmniej 25%, prowadził działalność według stanu na 31 grudnia 2019 r. i nie zalegał z płatnością składek i podatków możliwe będzie uzyskanie do 3,5 mln zł subwencji. Jej wysokość zależeć będzie od przychodów za 2019 r. oraz od poziomu spadku obrotów. 75% przyznanej subwencji będzie mogło zostać umorzone pod warunkiem, że po 12 miesiącach podmiot będzie dalej prowadził działalność gospodarczą (25% umorzenia) i utrzyma średni poziom zatrudnienia przez 12 miesięcy (do 25% umorzenia). Ponadto umorzenie 25% uzależnione będzie od poniesionej przez przedsiębiorcę straty.

 

Pula środków przewidziana w tym instrumencie wsparcia jest ograniczona, należy zatem jak najszybciej składać wnioski zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

 

Wsparcie dla PES funkcjonujących jako duże przedsiębiorstwa uzależnione będzie od nieco innych kryteriów. Inne będą także formy wsparcia (instrumenty kapitałowe, pożyczki obligacje).

 

Gdzie się zgłosić: Polski Fundusz Rozwoju – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wnioskować o wsparcia za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

 

Przydatne linki:

· https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-dla-firm-i-pracownikow.html
· https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html
·https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html?_ga=2.231963039.1875883455.1586426560-1311231577.1586426560
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html?_ga=2.30675647.1875883455.1586426560-1311231577.1586426560