Nowy termin konkursu na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i utrudnienia w pracy wielu organizacji, przesunięto termin I konkursu na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Wnioski można składać do 15 kwietnia do godz. 12.00 w południe.

 

Trwa konkurs na projekty tematyczne! Na wnioski wstępne czekamy do 15 kwietnia. O dotacje mogą się ubiegać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Dotacje będą przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie.

 

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

 

Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 10 455 000 euro.

 

Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: 4 500 000 euro,

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2 985 000 euro,

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 euro.

Planowane rezultaty Programu i poszczególnych obszarów wsparcia znajdują się w zakładce o Programie/rezultaty.

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

 

Małe dotacje:

minimalna kwota dotacji: 5 000 euro,
maksymalna kwota dotacji: 25 000 euro,
czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
wymagany wkład własny – 10% kosztów całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; może być w całości wniesiony w postaci pracy wolontariuszy/ek.

 

Duże dotacje:

minimalna kwota dotacji: 25 001 euro,
maksymalna kwota dotacji: 62 500 euro,
czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
wymagany wkład własny – 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej.

 

Wnioski można składać w Internetowym Systemie Wniosków dostępnym na stronie: https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl.

 

Terminy składania wniosków:

wnioski wstępne: od 10 lutego od godz. 15.00 do 15 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00 w południe,
wnioski pełne: od 1 czerwca od godz. 12.00 w południe do 31 lipca 2020 r. do godziny 12.00 w południe.
Pełna treść zaproszenia do składania wniosków oraz Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców znajduje się w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs na projekty tematyczne.