Ważna informacja dla Przedsiębiorstw Społecznych oraz innych organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorstwa społeczne i inne organizacje prowadzące działalność gospodarczą), którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy:

  • – odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • – zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r.,  i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

 

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania ulgi znajdują się na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283

 

Pod tym adresem znajduje się szczegółowa instrukcja, w jaki sposób elektronicznie wysłać wniosek o odroczenie terminu płatności składek:

https://www.zus.pl/pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jak-elektronicznie-wyslac-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek-wniosek-zus-eop-/3223248

 

Organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale zatrudniają pracowników wyłącznie w ramach działalności nieodpłatnej lub odpłatnej, powinny indywidualnie kontaktować się z ZUS w celu uzyskania informacji o możliwości skorzystania z pomocy.