Nabór do Programu Społecznik zawieszony do odwołania!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w trosce o zdrowie mieszkańców, decyzją Marszałka WZ Olgierda Geblewicza, zawieszono bezterminowo II nabór wniosków w ramach Programu Społecznik. Szczegóły dotyczące obecnie realizowanych inicjatyw prosimy konsultować z animatorami i Zespołem Programu Społecznik: http://spolecznik.karrsa.eu/kontakt/. Odwołane zostają także wszystkie spotkania animacyjne.