Komunikat dla klientów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2

 

1. W ciągu najbliższych dni działania realizowane w OWES są planowane w taki sposób, aby ograniczyć wydarzenia (szkolenia, spotkania, warsztaty itp.), w których w jednym czasie i miejscu spotykać się będzie większa grupa uczestników.

 

2. Wszystkie działania doradcze prowadzone przez OWES zostaną na czas zagrożenia rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 w miarę możliwości ograniczone do kontaktów telefonicznych lub mailowych (kontakt do poszczególnych specjalistów znajduje się tutaj: http://aktywneowes.pl/o-nas/przykladowa-strona/.

 

3. Jednocześnie chcielibyśmy objąć wsparciem informacyjnym podmioty ekonomii społecznej w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 oraz wsparciem doradczym podmioty, które w obecnym czasie znalazły się w trudnej sytuacji, i/lub pojawiły się u nich problemy w funkcjonowaniu.

 

4. Wszystkie osoby chcące pojawić się w siedzibie OWES będą w tym czasie informowane o niezbędnych zasadach zachowania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia, a także o czynnikach ryzyka mogących świadczyć o zachorowaniu. Tym samym jeśli któryś z klientów lub pracowników spełnia 3 warunki świadczące o podwyższonym ryzyku zachorowania tj.:

a) w ciągu ostatnich 14 dni przebywał na obszarach objętym wirusem bądź miał kontakt z osobą zarażoną,

b) ma podwyższoną temperaturę,

c) ma kaszel i duszności,

zostanie poinformowany o konieczności niezwłocznego skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Lista stacji jest dostępna na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/mapa/

 

5. Jeżeli taka osoba uczestniczyła w ciągu ostatnich 14 dni w wydarzeniach organizowanych przez OWES, kierownik lub pracownicy będą niezwłocznie poinformować o tym fakcie inne osoby uczestniczące w tych działaniach, które mogły mieć kontakt z osobą, o której mowa powyżej. Osoby takie powinny obserwować swój stan zdrowia i w miarę możliwości pozostać w domach, a w przypadku wystąpienia objawów niezwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 

6. W przypadku wątpliwości związanych z koronawirusem należy kontaktować się z całodobową bezpłatną infolinią NFZ pod nr tel. 800 190 590.