Oferta pracy – ANIMATOR/DORADCA PODSTAWOWY (nr ref. A/DP)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie prowadzony przez Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES w związku z rozwojem działalności poszukuje osób na stanowisko: ANIMATOR/DORADCA PODSTAWOWY (nr ref. A/DP).

 

OPIS ZADAŃ:

– diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska i inicjowanie budowania lokalnych koalicji;

– inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie Przedsiębiorstw Społecznych (PS), Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES);

– zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju PES/PS;

– promocja ekonomii społecznej w środowiskach lokalnych;

– wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych;

– inicjowanie współpracy PES z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu CSR;

– włączanie PES w procesy rewitalizacji;

– organizowanie i prowadzenie spotkań animacyjno-edukacyjno-integracyjnych oraz wydarzeń animacyjnych;

– udzielanie podstawowego doradztwa i informacji związanych z funkcjonowaniem PS/PES oraz sektora ekonomii społecznej w zakresie, m.in.: zakładania (z uwzględnieniem różnorodnych typów), rejestrowania działalności, zewnętrznego finansowania, prowadzenia działalności statutowej;

– inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania i identyfikacji potrzeb nowych klientów OWES;

– rozpowszechnianie informacji nt. oferty OWES, w tym: szkoleń, doradztwa, wizyt studyjnych i usług inkubujących oraz monitorowanie zapotrzebowania na wsparcie merytoryczne od podmiotów objętych wsparciem;

– wsparcie Animatorów, Doradców Kluczowych, Kluczowych Doradców Biznesowych, Specjalisty ds. zamówień i Specjalistów ds. reintegracji w prowadzeniu ścieżki wsparcia klienta;

– stała współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej;

– prowadzenie bieżącej dokumentacji działań doradczych i informacyjnych oraz dokumentacji związanej z klientami OWES i udzielanym im wsparciem;

– utrzymywanie kontaktów z mediami i przygotowanie materiałów merytorycznych związanych z sektorem ekonomii społecznej (biuletyny, strona www, itp.);

– pomoc w przygotowaniu sprawozdań finansowych i/lub merytorycznych wynikających z realizacji projektu;

– pomoc w organizacji m.in. szkoleń.

 

PROFIL KANDYDATA IDEALNEGO

– wykształcenie wyższe (kierunki: socjologia, ekonomia lub kierunki pokrewne)

– minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji usług animacyjnych odnośnie rozwoju lokalnego i tworzenia partnerstw lokalnych mobilność

– mobilność – gotowość do częstych wyjazdów służbowych (głównie 1-dniowych)

– inicjatywa, kreatywność oraz samodzielność w podejmowaniu i realizacji działań

– umiejętność podejmowania optymalnych decyzji i funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu

– wysokie kompetencje społeczne i umiejętność współpracy zarówno z klientem instytucjonalnym jak i osobami fizycznymi

– prawo jazdy kat. B z praktyką w prowadzeniu pojazdów

– obsługa pakietu MS Office,

– bardzo dobra znajomość lokalnego środowiska samorządowego,

– umiejętność praktycznego stosowania przepisów: Ustawa o działalności pożytku publicznego, Ustawa o fundacjach, Ustawa o stowarzyszeniach, Ustawa o spółdzielniach socjalnych, Ustawa prawo spółdzielcze, Ustawa o promocji zatrudnienia, Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

– mile widziane doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych i w działaniach na rzecz lokalnej społeczności/organizacji (w tym wolontariat)

 

OFERUJEMY

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat)

– elastyczny czas pracy – praca stacjonarna oraz praca w terenie (w powiatach: goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, polickim, M. Szczecin oraz M. Świnoujście)

– możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i mentoring doświadczonych współpracowników

 

KIM JESTEŚMY

Od 2010 roku misją Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie jest aktywna promocja znaczenia ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi przedsiębiorczości. Ośrodek tworzy grono specjalistów kierujących się wartościami takimi jak: szacunek, współpraca, zaangażowanie.  Do naszego zespołu zapraszamy osoby kierujące się podobnymi wartościami, które czują się dobrze w dynamicznym środowisku pracy, lubią wyzwania i jednocześnie pozostają wrażliwi na specyfikę grup osób defaworyzowanych na rynku pracy. Więcej info na nasz temat znajduje się TUTAJ zapraszamy także na nasz Fanpage

 

Prosimy o nadsyłanie swojego CV (na załączonym wzorze) oraz listu motywacyjnego do dnia 13.01.2020 r. na adres e-mail: biuro@aktywneowes.pl wpisując w temacie nr ref. „A/DP”.

 

WZÓR CV