Relacja z konferencji OWES „Korzyści płynące ze współpracy JST z podmiotami ekonomii społecznej”

23 października 2019 r. budynku Wydziału Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 odbyła się konferencja, której tematem były „Korzyści płynące ze współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej”. W wydarzeniu udział wzięło 120 uczestników reprezentujących różne organizacje, instytucje i jednostki samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego.

 

Konferencję otworzyła Pani Justyna Iwankiewicz z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pełniąca rolę Koordynatorki Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Pani Anna Łukomska-Dziedzic – Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES. Po kilku słowach wstępu, głos otrzymała Pani Emilia Kowalska – Kierowniczka OWES-u dla regionu szczecińskiego, która wraz z przedmówczynią przedstawiła szczególną rolę SZOWES w kreowaniu ekonomii społecznej w regionie.

 

Jako następny głos zabrał dr hab. prof. US Wiesław Maziarz z Uniwersytetu Szczecińskiego, który podkreślił na przykładzie Pomorza Zachodniego jakie są możliwości wykorzystania ekonomii społecznej jako narzędzia do niwelowania nierówności społecznych. Z kolei o możliwości wykorzystania prawa zamówień publicznych w przedsiębiorstwach społecznych mówił Pan Krzysztof Juściński – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Natomiast o roli samorządów w rozwoju przedsiębiorczości społecznej na Pomorzu Zachodnim opowiedziała Naczelnik Wydziału Integracji Społecznych EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – Pani Anna Kunikowska. Z perspektywy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej UM WZ temat kontynuował Pan Piotr Szeszko – Główny Specjalista Biura Rozwoju Regionalnego, natomiast Pan Marcin Kowalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych ukazał rolę Urzędu Miasta Szczecin w rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie.

 

O wyzwaniach w rozwoju sektora ekonomii społecznej w kontekście nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 opowiedział Pan Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Następnie o ekonomii społecznej w praktyce, czyli o wpływie samorządu w rozwój ekonomii społecznej i poprawę jakości życia mieszkańców mówili Pan Piotr Matławski z goleniowskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, Pani Joanna Kot – Prezes Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej oraz Pan Przemysław Piechocki ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. O tym jak wygląda współpraca podmiotów ekonomii społecznej z lokalnym samorządem w województwie zachodniopomorskim na przykładach swoich organizacji opowiedziały przedstawicielki trzech podmiotów: Pani Katarzyna Sobocińska z Spółdzielni Socjalnej Pożyteczni, Pani Monika Skrzetuska -Prezes Fundacji Resocjalizacji i readaptacji Społecznej Tulipan oraz Pani Agnieszka Zalewska Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

Całą konferencję wzbogaciły Mini Targi Ekonomii Społecznej, które odbywały się równolegle. Zaprezentowało się na nich 11 zachodniopomorskich organizacji, tj:

– Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywne Wtorki w Dołujach

– Koło Gospodyń Wiejskich Magnolia w Pilchowie

– Koło Gospodyń Wiejskich Mierzynianki w Mierzynie

– Ochotnicza Straż Pożarna w Przemoczu

– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach

– Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni

– Spółdzielnia Socjalna Razem Mocni

– Szczecińskie Towarzystwo Kultury

– Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Zachodniopomorski

– Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzebiatowie

– Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie.

 

Na Minitargach odwiedzający mogli dokonać zakupów m.in. przetworów, pierogów, świeżo wyciskanych soków, rękodzielniczej biżuterii, wyrobów z porcelany, szmacianych lalek wypełnianych lawendą, wytworów małej poligrafii, a także pięknie wydanej encyklopedii o Szczecinie i bardzo modnych ostatnio lasów w szkle. Całość uzupełniała drużyna strażaków, która udzielała instruktażu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prezentując dumnie sprzęt zakupiony z dostępnych funduszy i programów grantowch.

 

Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, ale też odwiedzających studentów i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Na koniec konferencji organizatorzy podziękowali przybyłym gościom za udział, a podmioty, które prezentowały swoje dobre praktyki otrzymały specjalne podziękowania.

 

Podczas konferencji cały czas był dostępny serwis kawowy przygotowany przez policką Spółdzielnię Socjalną Pożyteczni, która przygotował przepyszne ciasta, natomiast lunch przygotowało Stowarzyszenie SOS dla Rodziny.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, przedstawicielom podmiotów oraz przybyłym gościom za to, że byliście z nami w tym dniu!