Konferencja „Korzyści płynące ze współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Korzyści płynące ze współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej”, organizowanej w dn. 23 października 2019r. w godz. 10.00-15.30 przez Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim.

 

Konferencja ma na celu przedstawienie wiodącej roli SZOWES w kreowaniu ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim oraz wskazanie ogólnych perspektyw rozwoju gospodarki solidarnej w Polsce. Omówiona zostanie także kluczowa rola samorządów w rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz potencjał ekonomii społecznej jako narzędzia niwelowania nierówności społecznych. Prezentacja przykładów współpracy pomiędzy JST a podmiotami ekonomii społecznej ukaże korzystny wpływ samorządu na rozwój ES i poprawę jakości życia mieszkańców naszego regionu.

 

W konferencji planowany jest udział przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (m.in. Urzędu Marszałkowskiego WZ, w tym Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urzędu Miasta Szczecin, zachodniopomorskich powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej), podmiotów ekonomii społecznej, a także instytucji i środowisk działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej województwa zachodniopomorskiego. W trakcie spotkania będzie również okazja nabyć produkty wytwarzane przez zaproszone podmioty ekonomii społecznej z regionu szczecińskiego.

 

Jestem głęboko przekonana, że konferencja stanowić będzie doskonałą okazję do poznania dobrych praktyk, wymiany doświadczeń oraz nawiązania cennych  kontaktów. Może być również inspiracją do nowych inicjatyw związanych ze skutecznym przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i pogłębianiem dobrych relacji pomiędzy JST a podmiotami ekonomii społecznej.

 

Konferencja odbędzie się dnia 23 października 2019r. w godz. 10.00-15.30 w budynku Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 i jest  organizowana w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej–Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego”. Działania w projekcie współfinansowane są ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020.

 

W trakcie konferencji swoje produkty i usługi promować będą lokalne podmioty ekonomii społecznej. Zachęcamy do zakupów!

 

Harmonogram konferencji

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wymagana rejestracja – link do Formularza rejestracyjnego.

 

Więcej informacji na temat konferencji udzielają:

Animatorzy SZOWES, kom: 516 702 312, e-mail: kontakt@aktywneowes.pl