Zachodniopomorski Lider NGO 2019” – Konkurs Marszałka dla małych i dużych organizacji pozarządowych

Marszałek Województwa zachęca wszystkie organizacje z terenu  województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w konkursie ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2019”, który ma na celu uhonorowanie i wyróżnienie ciekawych inicjatyw zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.

 

Konkurs przewiduje przyznanie nagród w trzech kategoriach:

 

– Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018; kategoria główna,

 

– Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018 przez organizację zarejestrowaną w latach 2017–2018; kategoria nr 2,

 

– Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018 przez organizację, której budżet za rok 2018 nie przekroczył 25.000 zł; kategoria nr 3.

 

Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe oraz statuetki ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2019”.

 

Zgłaszania inicjatyw można poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który można składać od 11 września do 8 października 2019 r. do Organizatora, który jest Partnerem Samorządu Województwa w zakresie organizacji konkursu:

 

Pracownia Pozarządowa, ul. Dworcowa 2. 75-201 Koszalin.

 

Formularze można składać w wersji papierowej:

 – osobiście,

 – droga pocztową z  dopiskiem na kopercie „ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO 2019”,

 

Zgłoszenie można również przesłać skanem na adres: biuro@pracowniapozarzadowa.pl

(w tytule maila: „ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO 2019”).

 

Więcej informacji oraz regulamin znajduje się na stronie www i na stronie Organizatora.