OWES na Odpuście Parafialnym w Mierzynie

W niedzielę, 15 września 2019 r OWES brał udział w Odpuście Parafialnym połączonym z festynem dla mieszkańców Mierzyna. W trakcie wydarzenia przygotowano wiele atrakcji takich jak liczne koncerty, pokazy karate uczniów szkoły Shotokan czy występ Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie „Mierzynianki”. Nie zabrakło także naszego stoiska, na którym można było zasięgnąć wiedzy na temat ekonomii społecznej.