Konferencja – „Udział osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego EU”

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez SZOWES-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Szczecinie poświęconą udziałowi osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w UE, która odbędzie się dnia 24 września 2019r. w godz. 14.00-17.30 .

 

W konferencji planowany jest udział przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (m.in. Urzędu Marszałkowskiego WZ,  w tym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urzędu Miasta Szczecin, w tym zachodniopomorskich ośrodków pomocy społecznej, placówek służby zdrowia), PFRON-u, podmiotów ekonomii społecznej, a także instytucji i środowisk wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

 

Spotkanie to umożliwi przedstawienie zaproszonym gościom różnorodnych działań podejmowanych przez instytucje i podmioty na rzecz osób z niepełnosprawnościami  w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w UE. Omówione zostaną bariery z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami oraz możliwości ich przezwyciężania przy zastosowaniu innowacyjnych metod. Ponadto zaprezentowane będą źródła finansowania przedsięwzięć angażujących osoby niepełnosprawne w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a także dobre praktyki podmiotów ekonomii społecznej wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

 

Konferencja stanowić będzie doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, nawiązania kontaktów pomiędzy zaproszonymi gośćmi, i może być początkiem nowych inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Spotkanie odbędzie się w Szczecinie w budynku SERVICE INTER-LAB Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8, sala 316 SIL.

 

Udział jest bezpłatny.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Zapisy:

Formularz zgłoszeniowy na konferencję bądź telefonicznie: 516 702 312.