Znamy skład Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

4 lipca 2019 r. Komisja, działająca na podstawie Zarządzenia nr 67/19 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia składu i zasad działania Komisji ds. zliczenia i weryfikacji głosów oddanych w głosowaniu na kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję przypadającą w latach 2019 – 2022.

 

Formularze sprawdzono pod względem uprawnień podmiotów do głosowania, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), terminowości wpływu oraz posiadanych przez osoby podpisujące formularz uprawnień do reprezentowania głosujących podmiotów, a także ilości oddanych przez podmioty głosów, zgodnie z § 6 ust. 4 Trybu powołania członków ZRDPP. Uprawnienia do reprezentacji głosujących podmiotów sprawdzono w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz rejestrach starostów.

 

Do etapu głosowania na członkinie/członków ZRDPP przeszło łącznie 13 kandydatek i kandydatów. W dniu rozpoczęcia głosowania kandydatka na członkinię Rady pani Agnieszka Odachowska (obszar 3) zrezygnowała z ubiegania się o członkostwo w Radzie składając pisemną rezygnację.

 

Podsumowanie głosowania:
1. Liczba kart do głosowania: 166
2. Liczba głosujących organizacji: 142
3. Liczba oddanych głosów: 195
4. Liczba głosów ważnych: 166
5. Liczba głosów nieważnych: 29

 

Zgodnie z § 6 ust. 8 Trybu powołania członkiń/członków ZRDPP przedstawicielką/ przedstawicielem organizacji w Radzie z danego obszaru działalności zostaje osoba, która uzyskała w wyniku głosowania największą ważną liczbę głosów spośród wszystkich osób kandydujących w danym obszarze.

 

Szczegółowe zestawienie głosów oddanych na poszczególne kandydatki i poszczególnych kandydatów wraz ze wskazaniem głosów ważnych i nieważnych oraz zestawienie wyników głosowania pod względem ilości głosów uzyskanych przez poszczególne kandydatki i poszczególnych kandydatów znajdują się poniżej.

 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz doceniając zaangażowanie i chęć działania w ciele opiniodawczo – doradczym marszałka oraz chcąc umożliwić udział w pracach Rady wszystkich zgłoszonych osób z sektora pozarządowego – podjął decyzję, korzystając z ustawowej kompetencji, iż Jerzy Kotlęga wejdzie w skład Rady jako przedstawiciel marszałka.

 

Nowy skład Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji 2019 – 2022:

1. spośród przedstawicielek/przedstawicieli zachodniopomorskich organizacji pozarządowych do Rady wejdą:

1) Abramowicz Elżbieta – Stowarzyszenie Jadłodzielnia Szczecin;
2) Cieśliński Łukasz – Pracownia Pozarządowa, Koszalin;
3) Gilewska Eliza Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Szczecin;
4) Giza Ewa – Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”, Kołobrzeg; 
5) Łukomska – Dziedzic Anna – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, Szczecin;
6) Maciejewska Agnieszka – Stowarzyszenie AMBER, Kołobrzeg;
7) Olejnik – Czerwonka Irmina – Miejski Klub Sportowy „Drawa”, Drawno;
8) Piszcz Katarzyna – Kamienica 1 – Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia, Szczecin;
9) Radziwonowicz Roman – Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie;
10) Stankiewicz Marek – Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy w Szczecinie;
11) Szczeglik Barbara – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Kołobrzegu;

 

2. spośród przedstawicieli Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do Rady wejdą:

1) Kalina Teresa – radna Województwa Zachodniopomorskiego;
2) Kustosz Olgierd – radny Województwa Zachodniopomorskiego;
3) Przepióra Marcin – radny Województwa Zachodniopomorskiego;
4) Rogowski Ireneusz – radny Województwa Zachodniopomorskiego;

 

3. Przedstawicielem Wojewody Zachodniopomorskiego w Radzie będzie pan Marek Chabior.

 

4. Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Radzie reprezentować będą:

1) Fate Shivan – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ;
2) Gorzałczyńska – Koczkodaj Małgorzata – dyrektorka Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego WZ;
3) Kotlęga Jerzy – pełnomocnik marszałka ds. oświaty;
4) Pieczyńska Magdalena  – kierowniczka Biura ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ.

 

Zgodnie z § 8 ust 1 Trybu powołania członkiń/członków ZRDPP członkinie/członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek w drodze zarządzenia.

 

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji rozpoczęła działalność  z dniem 8 września 2019 r.