Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego o współpracy NGO z bibliotekami

4 czerwca w Szczecinie odbyło się IV Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego organizowane przez Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, którego tematem była „Organizacja pozarządowa przy bibliotece i pożytki z tego płynące”. Intencją organizatorów było ukazanie możliwości współpracy bibliotek z NGOsami, która wypełniania luki instytucjonalne, a co więcej – pozwala na realizację własnych pomysłów, rozwój współpracy i uzyskanie wsparcia w pozyskiwaniu funduszy.

 

Biblioteki jako miejsca, w których toczy się życie kulturalne lokalnej społeczności, stanowią naturalną przestrzeń współpracy z organizacjami pozarządowymi. Natomiast bibliotekarze, w których gestii leżą nie tylko zadania związane z książką, ale także doradztwo, edukacja, rozpoznawanie potrzeb społeczności – w sposób naturalny wypełniają rolę animatorów społecznych.

 

Jedną z prelegentek Forum była Anna Łukomska-Dziedzic, reprezentująca Fundację Komes oraz SZOWES, która wygłosiła prezentację na temat bibliotek jako miejsc aktywności społeczności lokalnych. Ponad to ofertę współpracy Urzędu Marszałkowskiego z NGO zaprezentowała Magdalena Pieczyńska i Magdalena Szamul-Szerwińska, a o funduszach NGO dla bibliotek opowiedział Jan Karpierz z Sektora 3.

 

O tym jak można współpracować z bibliotekami przy realizacji swoich inicjatywach opowiadali także przedstawiciele organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie Sztuki”, Fundacji Nauka dla Środowiska, Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów oraz Stowarzyszenia Polites.