UWAGA – Nabór uzupełniający Mikrodotacji dla Grup nieformalnych bez patrona!

Informujemy, że od dnia 23.05.2019 do 07.06.2019 do godz. 15:30 trwa nabór uzupełniający w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3” dla: Grupy nieformalnej bez Patrona zgodnie z definicją z Regulaminu (pkt 3.2 a) jak i Grupy samopomocowe nieposiadające osobowości prawnej, godnie z definicją w Regulaminie (pkt. 3.3).

 

W skład grup muszą wchodzić nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów objętego programem: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M. Szczecin, M. Świnoujście. Komisja Oceny Wniosków zbierze się w terminie 10.06.2019-21.06.2019.

 

Termin realizacji projektów: od 01.07.2019 do 30.11.2019.

 

Minimalna długość realizacji projektu wynosi minimum 1 miesiąc kalendarzowy.

 

Po wypełnieniu wniosku, należy zapisać go w formacie .pdf , przesłać w formie elektronicznej na adres:  komes2010@vp.pl (pkt. 6.1.2) w nieprzekraczalnym terminie do 23.05.2019 do godz. 15:30. W tytule maila należy wpisać : „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”. Aktualny Regulamin i wniosek poniżej:

 

Pakiet dokumentów obowiązujący od 23.05.2019 – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY:

 

NOWY (od 23.05.2019r.) REGULAMIN! zmiana polega jedynie na dodaniu terminów dot. naboru uzupełniającego

Załącznik 1 – NOWY (2019) formularz wniosku na mikrodotację

Załącznik 2 – karta oceny formalnej wniosku – mikrodotacje (bez zmian)

Załącznik 3a – karta oceny merytorycznej wniosku – grupy bez patrona

Załącznik 4b – wzór_umowy_grupy_nieformalne_samopomocowe_bez_patrona

Załącznik 5 – Sprawozdanie_z_realizacji

Załącznik 6 – Opis_dokumentu_księgowego

Załącznik 7 – wzór_umowy_wolontariat

Załącznik 8 – wzór ewidencji czasu pracy wolontariusza

Załącznik 9 – wzór umowy zlecenie

Załącznik 10 – oświadczenie o spełnieniu kryterium strategicznego

Załącznik 11 – Oświadczenie dla grup nieformalnych