Razem z PSONI Police świętowaliśmy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniu 17.05.2019 r. odbył się Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.  Pretekstem do zorganizowania Wydarzenia Animacyjnego było XX-lecie działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach. Wśród współorganizatorów znaleźli się również: Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach, SZOWES-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES oraz  Aktywa Plus Emilia Kowalska.

 

W programie wydarzenia znalazły się:

1) Msza święta w Kościele pw. Św. Kazimierza w Policach.

2) Przemarsz ulicami miasta do kawiarenki prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną Pożyteczni, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie obiektu.

3) Część oficjalna na terenie siedziby PSONI – uroczyste otwarcie uroczystości, powitanie przybyłych gości i podziękowania.

4) Część artystyczna, podczas której wystąpili uczestnicy i pracownicy placówek prowadzonych przez PSONI Koło w Policach, zespół teatralny „Gwitajcie”, quiz z zakresu ekonomii społecznej przygotowany przez SZOWES-OWES dla regionu szczecińskiego.

5) Piknik Integracyjny

 

Honorowymi gośćmi wydarzenia byli oczywiście podopieczni PSONI wraz ze swoimi Opiekunami. Wydarzenie zaszczyciło swoją obecnością również wielu innych znakomitych gości, m.in.: Pan Andrzej Bednarek – Starosta Polic, Władysław Diakun – Burmistrz Miasta Police, Jakub Pisański – Pierwszy Zastępca Burmistrza Polic, Cezary Arciszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego, Grzegorz Ufniarz – Przewodniczący Rady Gminy, Anna Rąbel – Dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON,  Jan Sławczyński – Dyrektor PUP w Policach, Beata Karlińska – Dyrektor PCPR w Policach, Marta Tokarski – Dyrektor OPS w Policach, Edyta Rudecka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Powiatu Polickiego, Halina Michalak – Zastępca Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, Agnieszka Komor – Sekretarz Gminy Police, Maciej Usewicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Miejskim w Policach, Aleksandra Kuczyńska – Kierownik Działu Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w PCPR, Jolanta Janik – Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim, Adam Pacholik – Dyrektor PUP Trans-net S.A. , Krzysztof Jura – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”, Barbara Frankowska TV Police, Agnieszka Spirydowicz – Kurier Szczeciński, Małgorzata Furga – Radio Szczecin, Mariusz Hałgas – Wirtualne Police.

 

Wśród zaproszonych gości znalazły się oczywiście również inne podmioty ekonomii społecznej, które działają na rzecz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami czy też borykających się z konsekwencjami trudnych, kryzysowych sytuacji życiowych, m.in.: Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej, Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi „A TO MY”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”.

 

W oficjalnej części wydarzenia, można było usłyszeć wiele wzajemnych, serdecznych podziękowań za wsparcie jakie uzyskują osoby niepełnosprawne. Na scenę zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji współpracujących i wspierających działalność PSONI Koło w Policach i niedawno powstałej Spółdzielni Socjalnej Pożyteczni. Doceniono także profesjonalne działania  podejmowane przez SZOWES- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych.  W ramach podziękowań każdy otrzymał  prezent ręcznie wykonany przez podopiecznych w placówkach prowadzonych przez PSONI.  Podarunki te  będą osobom obdarowanym jeszcze przez bardzo długi czas przypominać o  ludziach, którzy w dużej części nie mówią, nie poruszają się samodzielnie, czasem również nie słyszą, ale potrafią przekazywać wdzięczność i radość życia  na swój sposób. 

 

Oficjalna atmosfera szybko przerodziła się w pełen ciepła i życzliwości, wręcz rodzinny klimat. Wspólne chwile uprzyjemniały występy podopiecznych. Pierwsza na scenę weszła para uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu Tęcza – Natalia i Dawid, którzy zaprezentowali taniec towarzyski zbierając gromkie brawa za przepiękny pokaz umiejętności i pasji. Kolejni na scenie pojawili się  uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Policach, którzy wykonali utwór Marka Grechuty „Dni, których nie znamy” oraz „Jesteśmy tu”. Były one płynącą z serc dedykacją dla wszystkich zebranych gości.  To był bardzo wzruszający moment, kiedy patrzyło się na grupę tych szczerych, autentycznie zaangażowanych w śpiewane słowa osób.

 

Wydarzenie zakończyło się wspólną zabawą zgormadzonych gości. Wspólne śpiewanie i tańce przyciągnęły wszystkich uczestników spotkania. Osoby na wózkach były prowadzone przez swoich opiekunów, tak aby również mogły dołączyć się do kręgu. Był to obraz, który u wielu osób spowodował, że zakręciła się łza wzruszenia w oku. Jest to miejsce na ziemi, w których rezultaty konsekwentnej, wieloletniej pracy przyniosły taką naturalną i piękną integrację środowiska osób borykających się z problemami z osobami o wielkich sercach, które poświęcają swoją energię i czas każdego dnia aby świat tych pierwszych był choć ciut łatwiejszy.

 

Wydarzenie zgromadziło ponad 120 osób, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, prasy, radia i telewizji, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby niepełnosprawne.

 

Poza częścią oficjalną i artystyczną, goście mogli przyjrzeć się funkcjonowaniu i znakomicie prezentującej się kadrze Spółdzielni Socjalnej Pożyteczni, zatrudniającej osoby niepełnosprawne, która na specjalnie przygotowanym stoisku oferowała degustację swoich wyrobów: kajzerek, ciast domowego wypieku, świeżo wyciskanych soków i pysznej kawy.

 

Wydarzenie animacyjne pozwoliło na zaprezentowanie  ogromnego sukcesu jakim jest stworzenie trwałego pomostu  pomiędzy światem osób zdrowych a światem osób niepełnosprawnych – z którego obie strony czerpią równe korzyści i stają się po prostu lepszymi ludźmi.