Relacja z wizyty studyjnej w Juchowie i Bornem Sulinowie

W dniu 8 kwietnia 2019 roku odbyła się Wizyta Studyjna „Smaki i zapachy dzieciństwa” – wizyta studyjna w gospodarstwie biodynamicznym oraz krótka wizyta w Bornem Sulinowie, w której wzięły udział w sumie 28 osób z 14 podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

 

 

Celem wizyty było:

1. Zapoznanie się z działalnością edukacyjną i społeczną Fundacja im. Stanisława Karłowskiego na bazie rolnictwa biodynamicznego.

2. Poznanie oferty warsztatów z oferty edukacyjnej fundacji – dobre praktyki w ekonomizacji PES.

3. Rozwój Projektu Wiejskiego na przykładzie pracowni rękodzieła ZAZ

4. Zainspirowanie do szukania rozwiązań i bodźców do rozwoju ekonomii społecznej na przykładzie Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa.

5. Muzeum Militarnej Historii (pojazdy militarne). Historia stowarzyszenia, organizacja Zlotu Pojazdów Militarnych, historia Bornego Sulinowa.

 

W kwietniowy poniedziałek uczestnicy Wizyty Studyjnej udali się we wspólną podróż. Miejscem docelowym była Fundacja im. Stanisława Karłowskiego, która prowadzi rolnictwo biodynamiczne. Takie gospodarstwo jest unikatowe na skalę Polski, jak nie Europy. Fundacja inspiruje nie tylko przedstawicieli ekonomii społecznej, ale też przedsiębiorstwa komercyjne. Swoimi działaniami uczy, że w dużym gospodarstwie jest możliwe stworzenie rolnictwa biodynamicznego mających wielowiekową tradycję. Uczestnicy Wizyty wzięli udział w dwóch warsztatach pt. „Smaki i zapachy dzieciństwa”. Pierwszy warsztat „Od ziarna do chleba” miał na celu pokazania rodzajów gatunków zbóż i ich roli w codziennej diecie, a następnie każdy mógł własnoręcznie zrobić chałkę i wziąć ją do domu. Natomiast na drugim warsztacie – „Dlaczego nasze krowy są szczęśliwe” uczestnicy mogli zobaczyć warunki bytowania krów i cieląti przypomnieć sobie, że krowa nie tylko daje mleko, ale też jest producentem jest naturalnego nawozu. Warsztatowicze-przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej przekonali się, że działanie Fundacji może być przedstawione w sposób ciekawy, zabawny, a przede wszystkim edukacyjny.

 

Po pysznym obiedzie z naturalnych składników, uczestnicy zapoznali się z działalnością zakładu aktywizacji zawodowej, który prowadzi działalność produkcyjno – usługową w obszarze ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa. Działa na zasadach asocjacji z podmiotami funkcjonującymi w obrębie Projektu Wiejskiego prowadzonego przez Fundację. Podopieczni ZAZu aktywnie uczestniczą w życiu gospodarstwa od usług porządkowych przez pracę przy produkcji po rękodzieło.

 

W godzinach popołudniowych grupa przemieściła się do Bornego Sulinowa. Uczestników oprowadził Wiesław Bartoszek przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa. Pokazał gdzie odbywa się „Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie” jednocześnie przedstawiając historię powstania młodego Miasta na bazie miasta wojskowego i utworzenie stowarzyszenia, które działa między innymi na rzecz promocji młodej miejscowości. Opowiedział, jak z pomysłu i drobnego przedsięwzięcia miłośników militariów, powstało ogromne wydarzenie, na którym swoje ważne miejsce mają lokalne przedsiębiorstwa.

Następnie uczestnicy udali się do niepozornego z zewnątrz budynku: Kasyna Oficerskiego (Garnizonowego Domu Oficera). Przedstawiona została historia i ciekawostki związane z miejscami  m.in. ukrytej swastyki, ciekawej architektury, a przede wszystkim rozwiązania i plany byłego Kasyna i innych budynków tworzący unikatowy kompleks.

 

Uczestnicy wyjazdu poznali dwa różne rodzaje działań podmiotów ekonomii społecznej. Fundację z gospodarstwom biodynamicznym z ekologicznymi rozwiązaniami produkcji, ale równocześnie możliwościami działań edukacyjno-integracyjnym: dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a przede wszystkim osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa i historię jednego z większych zlotów miłośników pojazdów militarnych w Polsce. Nie da się ukryć, że przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej regionu szczecińskiego, otrzymali ładunek inspiracji i dobrych praktyk.

 

Więcej o odwiedzonych podmiotach ekonomii społecznej można znaleźć na ich stranach internetowych:

https://www.juchowo.org/

http://www.zlot.bornesulinowo.pl/strona/