Zapraszamy na wizytę studyjną „Po sąsiedzku w Lubuskiem”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej w dniu 28 marca 2019 roku. Usługi cateringowe, utrzymanie zieleni a może usługi księgowe czy turystyka? Co daje największe szanse na rozwój przedsiębiorstwa społecznego i realizację celów statutowych? Na to pytanie będą mogli odpowiedzieć sobie uczestnicy wizyty studyjnej do Gorzowa Wielkopolskiego i okolic.

 

Chcemy dać szansę przedstawicielom zachodniopomorskich podmiotów ekonomii społecznej na poznanie specyfiki działania ekonomii społecznej po sąsiedzku, w Lubuskiem. Będzie to szansa na porównanie potencjałów oraz szans rozwojowych dla przedsiębiorstw społecznych w obu województwach.

 

Liczymy, że kolejna wizyta studyjna organizowana przez OWES dla regionu szczecińskiego da odpowiedzi dotyczące rozpoczęcia i prowadzenia działalności odpłatnej uczestnikom oraz zainspiruje do rozszerzania obszarów aktywności.
Zapraszamy!!!

 

Założenia organizacyjne:
Czas trwania i planowany termin 28 marca 2019 r. w godzinach 7.30 – 20.15

 

Grupa uczestników:
1. Około 40 os. wybranych spośród osób które prześlą formularz zgłoszeniowy do dnia 25 marca r. (poniedziałek, godzina 14.00) oraz najlepiej uzasadnią swoją motywację do wzięcia udziału w wizycie.
2.  Do wzięcia udziału w wizycie szczególnie zachęcamy:
– Przedstawicieli spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych.
– Reprezentantów organizacji pozarządowych chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne lub rozważających rozpoczęcie działalności odpłatnej.
– Przedstawicieli nowych organizacji w tym kół gospodyń wiejskich szukających inspiracji do działania.
– Inne osoby zainteresowane tematem które najlepiej uzasadnią w jaki sposób udział w wizycie studyjnej przyczyni się do pożytku społeczności w których na co dzień pracują lub mieszkają.

 

Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, Trzebiszewo. Wyjazd autokarem ze Szczecina.

 

Cele wydarzenia:
1. Poznanie charakterystyki podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubuskiego.
2. Zainspirowanie uczestników do podejmowania nowych form aktywności.
3. Integracja uczestników i zachęcenie do wymiany doświadczeń.
4. Porównanie aktywności prezentowanych podmiotów z aktywnością podmiotów reprezentowanych przez uczestników.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Program

2. Formularz zgłoszeniowy

 

Dodatkowych informacji udziela:
Michał Głuszyk, e-mail: michal.gluszyk@aktywneowes.pl, kom. 780 – 126 – 808