„Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019” – VI edycja konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie już po raz szósty organizuje konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. Inicjatywa ta, podobnie jak w ubiegłych latach, ma na celu uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację w województwie zachodniopomorskim projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 konkurs jest dedykowany beneficjentom i osobom zaangażowanym w realizację i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ustalono 9 kategorii nagród w ramach 3-ech obszarów:

 

Europejski Fundusz Społeczny na Pomorzu Zachodnim:

„Beneficjent z pasją”
„Ambasador EFS”
„Równość szans”

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:

„Najlepszy Beneficjent PO WER”
„Młodzi w akcji”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego:

„Najlepszy Beneficjent RPO WZ”
„Inwestycje w kadry”
„Inwestycja w edukacje”
„Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne”

 

Ścisłą dziewiątkę laureatów konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019″, w ramach każdej z przyjętych kategorii, wyłoni Komisja, w skład której zaproszeni zostaną m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, organizacji i instytucji działających w obszarze wsparcia EFS. Zwycięzców poznamy zaś w trakcie uroczystej Gali wręczenia nagród, którą planujemy zorganizować w II połowie października 2019 roku.

 

Zgłoszenia kandydatów do nominacji mogą dokonać Beneficjenci korzystający ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, podmioty bądź osoby indywidualne zaangażowane w realizację, bądź korzystające ze wsparcia, czy też ogólnie zainteresowane tematyką funduszy europejskich, Wydziały Wdrażające WUP w Szczecinie.

 

Beneficjent bądź osoba indywidualna może dokonać zgłoszenia własnej organizacji bądź osoby do uczestnictwa w konkursie.

 

Projekty, podmioty oraz osoby nagrodzone i nominowane w 2018 w Gali „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” zostają wyłączone z udziału w tej samej kategorii konkursu.

 

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą odpowiednich formularzy zgłoszeniowych – w zależności od wybranej kategorii – stanowiących załączniki nr 2-7 do Regulaminu konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019” (do pobrania tutaj).

 

Zgłoszenia można składać do dnia 15 kwietnia 2019 r. przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej (skan) na adres galaEFS@wup.pl.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa, do uczestnictwa w konkursie.