Psychologia osiągnięć – komunikacja w zespole, w aspekcie motywacyjnym i rekrutacyjnym

Czy wiesz, że ABC, to nie tylko pierwsze litery alfabetu? Czym jest technika ABC i w jaki sposób wpływa ona na Nasze Przekonania? Czy zastanawiałaś/eś się, w jaki sposób słowa i przekonania wpływają na Twoje samopoczucie, myśli i zachowanie?

 

 

 

Dlaczego słowa są tak ważne – skuteczna, precyzyjna i świadoma komunikacja pomaga skutecznie motywować samego siebie, jak i osoby współpracujące z nami?

Co to oznacza, że Cel Naszego działania i Naszej organizacji jest SMARTny?

Work Life Balance, czyli równowaga w życiu zawodowym i prywatny; jak osiągnąć ten stan?

Ja psycholog, czyli jak skutecznie rozwiązywać sytuacje konfliktowe!

Jak funkcjonowanie pamięci i umysłu wpływa na proces rekrutacji?

 

Jeżeli co najmniej jedno z tych pytań Cię zainteresowało, to z całą pewnością to szkolenie jest dla Ciebie.

Podczas szkolenia uzyskasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania oraz na wiele innych nurtujących Cię wątpliwości. Szkolenie jest przygotowane w oparciu o rzetelną wiedzę naukową i doświadczenie praktyczne, więc masz pewność, że uczysz się technik, które faktycznie działają!

 

Terminy:

1. Niechorze (wyjazdowe ze Szczecina z noclegiem) 16-17.02.2019r. 9:00-16:15

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY      HARMONOGRAM

2. Szczecin: 23-24.03.2019

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Grupa odbiorców: przedstawiciele władz organizacji pozarządowych (np. podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne) z regionu szczecińskiego, z powiatów: M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki.

 

Trener: Szymon Ziemiński – absolwent psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, psychologii podejmowania decyzji oraz w rozwoju osobistym, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji społecznych.

Na co dzień pracownik Fundacji Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES w Szczecinie oraz  Uniwersytetu SWPS w Poznaniu; pracuje terapeutycznie z osobami znajdującymi się w kryzysach życiowych.

Pracuje na zasobach klientów, umożliwiając im rozwój osobisty.

Uczy efektywnego planowania racjonalnych celów i ukazuje drogę ich realizacji.

 

ZGŁOSZENIA

Aby zapisać się na szkolenie należy:

1) pobrać komplet formularzy zgłoszeniowych (zgłoszenie na szkolenie i wybrać odpowiedni termin, formularz dla osoby fizycznej (jeżeli nie był wypełniany), formularz podmiotu (jeżeli podmiot nie przystąpił jeszcze do projektu OWES);

 

2) wydrukować i wypełnić formularze zgłoszeniowe;

 

3) przygotować wymagane załączniki (w przypadku formularza organizacji – jeżeli dotyczy):

  • – statut organizacji,
  • – sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) – jeżeli organizacja składała,
  • – oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis);
  • – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą);

 

4) komplet formularzy wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby OWES Szczecin:

  • – pocztą lub osobiście na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 921, 71-004 Szczecin,,
  • – e-mailem na adres: kontakt@aktywneowes.pl (skan dokumentów).

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIA DO OWES:

Formularz przystąpienia osoby fizycznej

Formularz zgłoszenia podmiotu instytucji

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 516 702 312.