Seminarium „Aktywne organizacje pozarządowe szansą rozwoju regionu Pomorza Zachodniego”

Serdecznie zapraszamy zachodniopomorskie podmioty ekonomii społecznej tj. m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych na Seminarium „Aktywne organizacje pozarządowe szansą rozwoju regionu Pomorza Zachodniego”, organizowane w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie”.

 

Seminarium ma na celu rozwój podmiotów ekonomii społecznej z Pomorza Zachodniego.

W czasie seminarium poruszone zostaną zagadnienia:

  • gdzie szukać wsparcia, czyli lokalne instytucje aktywizujące i wspierające organizacje (m.in. RODM, OWES, UM WZP, UM Szczecin, WOŚiGW);
  • skąd wziąć środki finansowe na działania organizacji, czyli gdzie i jak szukać informacji o aktualnych naborach na dotacje, m.in. PROO;
  • jak nas widzą inni, czyli autoprezentacja przedstawicieli przybyłych organizacji i zasady skutecznej prezentacji NGO, w tym m.in. podstawy komunikacji z otoczeniem i w mediach społecznościowych.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 27.02.2019 r. (środa) w godz. 17.00-20.00 w Szczecinie w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej 8, sala 314 SIL.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny i obejmuje część merytoryczną, a dodatkowo materiały seminaryjne, serwis kawowy oraz poczęstunek.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY