Od pomysłu do projektu, czyli jak przygotować projekt krok po kroku

Jak napisać wniosek o dofinansowanie? Od czego zacząć pisać projekt? Czym jest problem, rezultat, a czym cel przy pisaniu projektów oraz jakie są obecnie konkursy. Te i wiele innych informacji będzie można się dowiedzieć uczestnicząc w szkoleniu „Od pomysłu do projektu, czyli jak przygotować projekt krok po kroku”, które odbędzie się w sześciu miastach regionu szczecińskiego.

 

Cele:

 1. Wyposażenie przedstawicieli organizacji w wiedzę i umiejętność z zakresu metodologii przygotowywania projektów z wykorzystaniem Matrycy Logicznej jako narzędzia pracy projektowej.
 2. Zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności organizacji.

 

Korzyści:

 1. Uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczestników/uczestniczek szkolenia z zakresu metodologii tworzenia projektów.
 2. Udoskonalenie warsztatu pracy osób zajmujących się pozyskiwaniem środków finansowych na działalność organizacji.
 3. Przygotowywanie projektów stanowiących odpowiedź na rzeczywiste problemy, potrzeby czy też oczekiwania ich Odbiorców.
 4. Wdrażanie projektów realnych ze względu na realistyczne cele i rezultaty, przemyślane działania i budżet oraz oszacowane zagrożenia.

 

W programie:

– Matryca logiczna – narzędzie pracy projektowej 

 – Drzewo problemów i Drzewo celów

 – Definiowanie celów metodą SMART

 – Wskaźniki produktu, rezultatu i źródła ich weryfikacji

 

Grupa odbiorców: przedstawiciele organizacji pozarządowych (podmiotów ekonomii społecznej m. in. fundacje, stowarzyszenia) z regionu szczecińskiego, z powiatów: M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki.

 

Termin i miejsce:     

Szczecin                      20.02.2019 w godz. 16.00-20.15  ZGŁOSZENIE

Goleniów                    12.02.2019 w godz. 15.00-20.00  ZGŁOSZENIE

Nowogard                   16.02.2019 w godz. 9.00-16.15  ZGŁOSZENIE

Kamień Pomorski     02.03.2019 w godz. 9.00-16.15  ZGŁOSZENIE

Świnoujście                27.02.2019 w godz. 10.00-17.15  ZGŁOSZENIE

Gryfice                        13.03.2019 w godz. 10.00-16.15  ZGŁOSZENIE

Niechorze (wyjazdowe) 09-10.02.2019 – szkolenie uzupełnione z modułem „źródła finansowania”       ZGŁOSZENIE

 

ZGŁOSZENIA

Aby zapisać się na szkolenie należy:

1) pobrać komplet formularzy zgłoszeniowych (zgłoszenie na szkolenie i wybrać odpowiedni termin, formularz dla osoby fizycznej (jeżeli nie był wypełniany), formularz podmiotu (jeżeli podmiot nie przystąpił jeszcze do projektu OWES);

 

2) wydrukować i wypełnić formularze zgłoszeniowe;

 

3) przygotować wymagane załączniki (w przypadku formularza organizacji – jeżeli dotyczy):

 • – statut organizacji,
 • – sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) – jeżeli organizacja składała,
 • – oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis);
 • – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą);

 

4) komplet formularzy wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby OWES Szczecin:

 • – pocztą lub osobiście na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 921, 71-004 Szczecin,,
 • – e-mailem na adres: kontakt@aktywneowes.pl (skan dokumentów).

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU:

Formularz przystąpienia osoby fizycznej

Formularz zgłoszenia podmiotu instytucji

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 516 702 312.