Dotacje na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Rusza kolejny nabór na dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na tworzenie miejsc pracy w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”.

 

 

 

Termin nadsyłania wniosków mija 14.12.2018 r o godz. 15:00.

Więcej informacji w regulaminie.

 

Załączniki:

1. Regulamin uczestnictwa i udzielenia wsparcia

2. Deklaracja utworzenia Grupy Inicjatywnej

3. Formularz rekrutacyjny podmiotu

4. Formularz rekrutacyjny osoby fizycznej

5. Karta oceny formalnej i merytorycznej formularza rekrutacyjnego

6. Oświadczenie dotyczące sprawozdania finansowego

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

8. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających

9. Indywidualna ścieżka wsparcia- plan usług (doc)

10. Indywidualna ścieżka wsparcia- plan usług (xls)

11. Wzór umowy na świadczenie wsparcia szkoleniowo – doradczego

12. Wniosek o przyznanie opieki nad osobami zależnymi

13. Wniosek o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe

14. Biznesplan na okres 2 lat działalności wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

15. Harmonogram rzeczowo – finansowy (pomocniczy)

16. Karty Oceny Wniosków

17. Deklaracja pofuności i bezstronności

18. Umowa na otrzymanie środków na stworzenie miejsca pracy

19. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

20. Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

21. Szczegółowe zestawienie towarów lub usług

22. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

23. Umowa na otrzymanie środków