Stowarzyszenie zwykłe – Czy warto zarejestrować je w KRS?

Osoby chcące założyć stowarzyszenie często borykają się z dylematem jaką formę prawną powinna mieć ich organizacja. Jedni rejestrują je wyłącznie w Starostwie, inni w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale czym tak naprawdę różnią się obie formy stowarzyszeń? Czy warto jest rejestrować stowarzyszenie w KRS i czy wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami? Na te i inne pytania odpowiedzi udzielimy podczas szkolenia, które odbędzie się 29 listopada w Szczecinie.

 

Stowarzyszenia zwykłe. Czy warto rejestrować się w KRS?

Tematyka: uprawnienia i obowiązki stowarzyszenia zwykłego, uprawnienia i obowiązki stowarzyszenia rejestrowego, nieformalne aspekty wizerunkowe w codzienności stowarzyszeń, działalność odpłatna, praktyka działalności stowarzyszeń, w jaki sposób przerejestrować stowarzyszenie zwykłe na stowarzyszenie rejestrowe.

 

Kiedy: 29.11. 2018 r. (czwartek 16.00-20.30)

 

Gdzie: Szczecin, ul. Cukrowa 8, Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US

 

Grupa odbiorców:przedstawiciele stowarzyszeń zwykłych (zarejestrowanych w starostwie powiatowym) z regionu szczecińskiego, z powiatów: M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki rozważających zmianę formuły i przerejestrowanie na stowarzyszenie KRS-owe.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM W ZAŁĄCZNIKU (POBIERZ)

 

Aby zapisać się na szkolenie należy:

1) pobrać komplet formularzy zgłoszeniowych (zgłoszenie na szkolenie i wybrać odpowiedni termin, formularz dla osoby fizycznej (jeżeli nie był wypełniany), formularz podmiotu (jeżeli podmiot nie przystąpił jeszcze do projektu OWES);

 

2) wydrukować i wypełnić formularze zgłoszeniowe;

 

3) przygotować wymagane załączniki (w przypadku formularza organizacji – jeżeli dotyczy):

  • – regulamin /statut organizacji,
  • – sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) – jeżeli organizacja składała,
  • – oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis);
  • – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą);

 

4) komplet formularzy wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby OWES Szczecin:

  • – pocztą lub osobiście na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 921, 71-004 Szczecin,,
  • – e-mailem na adres: kontakt@aktywneowes.pl (skan dokumentów).

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z trenerem pod numerem telefonu 516 702 312.

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Formularz przystąpienia osoby fizycznej

Formularz zgłoszenia podmiotu instytucji