Szkolenie dla młodych organizacji w Szczecinie

Po dużym zainteresowaniu jakim cieszy się bezpłatne, wyjazdowe szkolenie w Niechorzu, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie postanowił zorganizować jeszcze jedno, tym razem już w Szczecinie w swojej siedzibie na ul. Cukrowej 8, na które serdecznie zapraszamy w weekend 1-2 grudnia wszystkie młode organizacje, które nie zdążyły lub nie mogły uczestniczyć w Niechorzu.

 

Temat: „Z czym to się je” czyli szkolenie dla młodych organizacji 

 

Grupa odbiorców: przedstawiciele młodych organizacji pozarządowych (podmiotów ekonomii społecznej m. in. Fundacje, stowarzyszenia) z regionu szczecińskiego, z powiatów: M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki:

 

Forma: szkolenie (zakładające czynny udział uczestników)

 

Termin: 1 – 2 grudnia 2018 r. sala 218 – II piętro (sobota 9:00 – 18:00, niedziela 9:00 – 16:30)

 

Miejsce: Szczecin, ul. Cukrowa 8, Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.

 

W programie:

 – Obowiązki organizacji pozarządowej

 – Źródła finansowania dla organizacji

 – Jak napisać wnioski o dofinansowanie

 – Rozwój organizacji pozarządowej

 – Podstawy prawne rachunkowości i sprawozdawczości

 – Dokumentacji finansowa w podmiocie

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM W ZAŁĄCZNIKU (POBIERZ)

Cel:

1. Wyposażenie przedstawicieli nowych organizacji w podstawy formalnego prowadzenia organizacji.

2. Zapoznanie z obowiązkami organizacji pozarządowych.

3. Uświadomienie znaczenia wewnętrznych procedur.

4. Uporządkowanie działań przed rozpoczęciem realizacji celów organizacji.

5. Zwiększenie wiedzy z zakresu podstaw prawnych rachunkowości i sprawozdawczości

 

Korzyści:

1. Uporządkowanie wewnętrznej pracy organizacji.

2. Uzupełnienie wiedzy z zakresu formalności i obowiązków organizacji.

3. Pozyskanie praktycznych wskazówek dotyczących aktywności pozarządowej.

4. Poznanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania pracowników i wolontariuszy w NGO

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Rekrutacja trwa do 27.11.2018 r., do godziny 15:00.

 

Aby zapisać się na szkolenie należy:

1. pobrać komplet formularzy zgłoszeniowych (zgłoszenie na szkolenie, formularz dla osoby fizycznej (jeżeli nie był wypełniany), formularz podmiotu (jeżeli podmiot nie przystąpił jeszcze do projektu OWES);

2. wydrukować i wypełnić formularze zgłoszeniowe;

3. przygotować wymagane załączniki (w przypadku formularza organizacji – jeżeli dotyczy):

  • statut organizacji,
  • sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) – jeżeli organizacja składała,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą);

4. komplet formularzy wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby OWES Szczecin:

  • pocztą lub osobiście na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 921, 71-004 Szczecin
  • e-mailem na adres: kontakt@aktywneowes.pl (skan dokumentów).

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 516 702 312.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” (RPO WZP 2014-2020).

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Formularz przystąpienia osoby fizycznej

Formularz zgłoszenia podmiotu instytucji