Uroczyste otwarcie siedziby Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie

5 października 2018 r. po trwającej niespełna rok modernizacji i rozbudowie starego budynku nastąpiło oficjalne i uroczyste otwarcie siedziby Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Goleniowie. Powstało ono z inicjatywy lokalnej społeczności, jako miejsce aktywności otwarte dla wszystkich – osób w różnym wieku (od dzieci, poprzez młodzież i osoby dorosłe, po seniorów).

 

W podniosłej i radosnej atmosferze Burmistrz Gminy Goleniów Pan Robert Krupowicz po krótkiej przemowie zaprosił licznie zgromadzonych gości do wspólnego przecięcia wstęgi i tym samym symbolicznego otwarcia dla wszystkich siedziby CAL.

 

Zaproszeni goście oprócz oficjalnej części z przemówieniami zaproszonych przedstawicieli władz i instytucji (m.in. Burmistrz Gminy Goleniów, Burmistrz Nowogardu, Radni Miejscy, Dyrekcja ROPS, Kierownicy OPS-ów) i podziękowaniami, mieli okazję obejrzeć występ podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiedzić budynek CAL, poczęstować się przygotowanymi przez użytkowników CAL wypiekami i kanapeczkami, a także na specjalnie przygotowanym stoisku można było zapoznać się z proponowanym przez OWES wsparciem i uzyskać wszelkie informacje dot. zakładania i funkcjonowania m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych.

 

Każdy z gości otrzymał materiały, które zostały opracowane i przygotowane przez OWES, tj. ulotkę Centrum, kalendarz książkowy na 2019 rok, ofertę OWES, publikacje, długopis, notesik, a wszystko to w specjalnie zaprojektowanej na to wydarzenie torebce.

 

Dzięki udziałowi w wydarzeniu, uczestnicy mieli okazję wspólnie spędzić czas, zintegrować się z mieszkańcami Goleniowa i okolic, poszerzyć wiedzę z zakresu ekonomii społecznej i porozmawiać o następnych wspólnych inicjatywach.

 

Celem funkcjonowania CAL w Goleniowie jest wzmocnienie społeczności lokalnej (mieszkańców Gminy Goleniów), w tym szczególnie organizacji pozarządowych poprzez: animowanie działań na ich rzecz oraz we współpracy z mieszkańcami i organizacjami, udostępnianie przestrzeni i sprzętu w CAL przy ul. Wojska Polskiego 28 dla organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych (formalnych i nieformalnych). Budynek CAL jest dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dachu urządzono ogród, który w pogodne dni również będzie służyć użytkownikom. Dużą jego część zajął Środowiskowy Dom Samopomocy, gminna placówka zajmująca się opieką nad 30 osobami niepełnosprawnymi. W kilku pomieszczeniach biurowych swoje siedziby mają goleniowskie podmioty ekonomii społecznej, w tym:

 

 • Związek Żołnierzy Wojska Polskiego,
 • Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział w Goleniowie,
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Goleniowie,
 • Stowarzyszenie osób z Chorobą Parkinsona koło w Goleniowie, Stowarzyszenie na rzecz rodziny ŚWIATŁO,
 • Stowarzyszenie HORYZONT,
 • Spółdzielnia Socjalna GROMADA,
 • Grupa nieformalna „Klubik mam z Goleniowa”,
 • Stowarzyszenie Seniorów RELAKS i Klub SENIOR +,
 • Stowarzyszenie Seniorów RYTM
 • Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne BRAMA VITAE
 • Polski Związek Wędkarski „SMOLT” Goleniów.

Siedzibę swoją ma tu również Lokalny Punkt Doradczy SZOWES (pok. 206).

 

Trwałą wartością wydarzenia będzie zwiększenie rozpoznawalności OWES oraz tematu ekonomii społecznej wśród mieszkańców Gminy Goleniów.

 

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-20.