Zapraszamy na wizytę studyjną „Śladami Trójmiejskiej Ekonomii Społecznej”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w 2-dniowej Wizycie studyjnej na terenie Trójmiasta w dn. 26-27.09.2018r.

 

Wizyta studyjna została zaprojektowana w taki sposób, aby jej Uczestnicy mieli okazję spotkać m.in. przedstawicieli Fundacji, która mimo niedługiej, kilkumiesięcznej historii realizuje już usługę w postaci rejsów historycznymi łodziami (galarami), a w przyszłości planuje organizować m.in. staże zawodowe dla osób z wykluczenia społecznego oraz młodzieży wychodzącej z domów dziecka.  

 

Kolejnym punktem programu będzie spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej Dalba, która prowadzi pierwszy i jedyny w Polsce browar spółdzielczy (!). Dalba prowadząca warzelnię działa z sukcesem na rynku od 2014 roku i zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Z pewnością będzie to wspaniała okazja do poznania ciekawej i inspirującej ścieżki powstawania i prowadzenia tego rodzaju działalności.

 

W drugim dniu planujemy poznać szereg różnorodnych przedsięwzięć realizowanych przez prężną Gdańską Fundację Innowacji Społecznych, wśród których można wymienić m.in.  Domy dla Dzieci, Dom sąsiedzki, Kawiarnia, Hotel.  

 

Wizyta studyjna jest przeznaczona dla wszystkich osób prowadzących podmioty ekonomii społecznej lub zainteresowanych ich założeniem, ale również dla osób szukających inspiracji i przyglądnięcia się dobrym praktykom z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

Jesteśmy głęboko przekonani, że doświadczenia zaproszonych przez nas do prezentacji podmiotów zainspirują Państwa do efektywnego przeniesienia dobrych praktyk na obszary swojego działania i odnoszenie kolejnych sukcesów.

 

Założenia organizacyjne:

Planowany termin i czas trwania:
Wyjazd autokarem sprzed siedziby OWES z parkingu od strony ul. Krakowskiej

26.09.2018 (środa) godz. 6.00. Powrót do Szczecina 27.09.2018 r. (czwartek) ok. godz. 21.00.

 

Grupa uczestników:

Około 40 os. wybranych spośród osób, które prześlą formularz rekrutacyjny do dnia 17.09.2018 r. (poniedziałek godz. 23.59) oraz najlepiej uzasadni swoją motywację do wzięcia udziału w Wizycie. Uczestnikami mogą być jedynie osoby zamieszkujące na obszarze działania szczecińskiego OWES (m. Szczecin, m. Świnoujście, powiat policki, powiat goleniowski, powiat kamieński, powiat gryficki)

 

Do wzięcia udziału w Wizycie studyjnej szczególnie zachęcamy:

1.  członków i twórców spółdzielni socjalnych

2. członków, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych ich rozwojem

3. lokalnych aktywistów i społeczników chętnych do zdobycia wiedzy na temat aktywizacji i rozwiązywania problemów społecznych

4. przedstawicieli samorządów, radnych, sołtysów chętnych do czerpania inspiracji w zakresie współpracy publiczno-społecznej

5. inne osoby zainteresowane tematyka ekonomii społecznej, które najlepiej uzasadnią, w jaki sposób udział w Wizycie Studyjnej przyczyni się do pożytku społeczności, w których na co dzień pracują lub mieszkają

 

Cele Wizyty studyjnej:

1. Poznanie historii i doświadczeń wybranych podmiotów ekonomii społecznej z regionu trójmiasta

2. Zainspirowanie do szukania rozwiązań i inspiracji do rozwoju ekonomii społecznej i zaimplementowania ich w regionie szczecińskim

3. Poznanie dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej

4. Integracja przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji wsparcia społecznego

5. Rozwój ekonomiczno-organizacyjny spółdzielni socjalnych i innych przedsiębiorstw społecznych w oparciu o zaobserwowane rozwiązania.

 

W imieniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zapraszam do udziału i odesłanie do nas mailem wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (joanna.moron@aktywneowes.pl do dnia 17.09.2018 do godz. 12.00) . Dokładny program zostanie wysłany po zakwalifikowaniu do wyjazdu.